Biz news

Nejednakosti u platama i stereotipi prepreka za ravnopravnost polova

Kompanija Avon objavljuje svoj Globalni izveštaj o napretku žena u 2024. godini, koji prikazuje kakav je zaista napredak žena u postizanju rodne ravnopravnosti. Najnoviji rezultati ukazuju na spori napredak, a u nekim slučajevima i nazadovanje u ključnim oblastima postizanja rodne ravnopravnosti, što uključuje plate, mogućnosti i kontrolu u donošenju odluka. Broj žena koji smatra da ih stereotipi sprečavaju na putu ka novim prilikama porastao je na skoro 9 od 10 (89%), dok 2 od 5 žena (43%) vidi radno mesto kao beg od sukoba ili nasilja u kući

Biznews