Svaki drugi član LGBTI zajednice trpi fizičko i psihičko nasilje u Srbiji

0
Udruženje Egal

Ponižavanje i omalovažavanje, neprihvatanje različitosti, psihičko i fizičko nasilje i isključivanje iz zajednice, više od 80 odsto anketiranih pripadnika LGBTI zajednice navodi kao najčešće oblike diskriminacije sa kojima se susreću u svakodnevnom životu. Svaki drugi član LGBTI zajednice barem je jednom pretrpeo neki vid nasilja. Iz straha, gotovo nijedna žrtva nikada nije podnela prijavu nadležnim organima. Više od trećine anketiranih pripadnika LGBTI zajednice u Srbiji se ne oseća zaštićeno, pre svega na ulici i javnim prostorima, dok je četvrtina kao najzastupljeniji oblik nasilja istakla seksualno.

Ove zaključke pokazalo je istraživanje na temu „Stavovi LGBTI zajednice prema nasilju, diskriminaciji i dostupnosti usluga“, a čiji rezultati su danas predstavljeni na otvorenoj panel diskusiji u organizaciji udruženja građana Egal, koje pruža podršku LGBTI zajednici.

Na panelu su učestvovali poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, Galeb Nikačević, glavni i odgovorni urednik portala Noizz, Anđela Čeh aktivistkinja Udruženja građana Egal i psihološkinja Lidija Vasiljević.

Uz osvrt na nedavni incident u kojem je pretučen građanin Beograda zbog sumnje da je homoseksualac, Brankica Janković je istakla da do javnosti dopiru samo najdrastičniji slučajevi.

„Naše novo istraživanje o odnosu građana i građanki prema diskriminaciji pokazuje da je socijalna distanca prema LGBTI osobama prilično velika, da se to čak smatra nečim što je moderno i što će vremenom možda proći. I dalje preovladava onaj stav nemam ništa protiv njih, dok to rade u svoja četiri zida“, rekla je Jankovićeva.
Anđela Čeh najavila je i početak kampanje Kaži ko, posvećene žrtvama nasilja.

„Kaži ko služi podizanju svesti o nasilju, ali pre svega je tu da podrži LGBTI osobe da prijave nasilje i da potraže zaštitu. Treba da ohrabri ljude iz zajednice, pokazujući da postoje mehanizmi zaštite i da ima ko da stane uz njih, ukoliko se suoče sa ovakvim iskustvom. Drop-in centar za LGBTI osobe funkcioniše u Beogradu i može da pruži podršku u urgentnim slučajevima, uključujući i podršku pri prijavljivanju i procesuiranju nasilja, kao i suočavanja sa posledicama“, istakla je Čehova.

Poseban fokus u okviru panel diskusije stavljen je na seriju preporuka za unapređenje rada institucija – policije, pravosudnih organa i centara za socijalni rad, sa posebnim akcentom na međusektorsku saradnju.

„Udruženje Egal radi na postavljanju preporuka na osnovu kojih će biti moguće efikasnije praćenje stanja na terenu, kao i izveštavanje, kako bismo imali realnu sliku društva, a samim tim mogli i efikasnije da radimo na prevenciji. Ono što je važno je da ovaj postupak, posebno kada je reč o praćenju učinka, može da bude primenljiv u radu sa svim osetljivim društvenim grupama“, dodala je Čehova.

Najavljene preporuke biće predstavljene tokom serije radionica, koje će biti organizovane za zaposlene u javnom sektoru i predstavnike organizacija civilnog društva u Beogradu, Nišu i Novom Sadu tokom novembra meseca.

Istraživanje je sprovedeno u formi anketiranja uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, kao deo projekta „Suočavanje sa nasiljem i diskriminacijom prema LGBTI osobama – uspostavljanje sistema praćenja i izveštavanja“ koje sprovode udruženje Egal i udruženje građana Prodor.