Svaka četvrta mlada osoba u riziku od siromaštva. Smanjuje se prisustvo mladih u politici i preduzetništvu

  0
  Foto: Fondacija Ana i Vlade Divac

  Svaka četvrta mlada osoba u Srbiji je u riziku od siromaštva, a procenat mladih ljudi koji nisu ni zaposleni, niti su u obrazovanom sistemu (tzv. NEET kategorija) se blago povećao u poslednjih pet godina. Mladih nema u izvršnoj vlasti, nije se podigao broj onih koji kreću put preduzetništva a mladi muškarci su, ipak, u nešto povoljnijem položaju nego žene, još uvek.

  Ovo je deo podataka iz najnovijeg „Indeksa participacije mladih za 2020.godinu“ (Youth Participation Index) koji Omladinski hab Zapadnog Balkana i Turske objavljuje petu godinu zaredom i prati nivo političkog, ekonomskog i socijalnog učešća mladih u Albaniji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i u Turskoj. Indeks participacije mladih je jedini dokument koji objedinjuje relevantne podatke o položaju populacije od 15 – 30 godina i upoređuje ih i međusobno i u odnosu na zemlje Evropske unije.

  Izveštaj je danas predstavila Fondacija Ana i Vlade Divac koja je, u ime Srbije, osnivač Omladinskog haba Zapadnog Balkana i Turske, na radnom doručku za novinare.

  Događaju je prisustvovala i Snežana Žugić, pomoćnica ministra u Ministarstvu za sport i omladinu koja je rekla da Ministarstvo radi na novog Strategiji za mlade kao i da ima brojne projekte za podršku zapošljavanju mladih iz osetljivih kategorija. Podršku mladima povećaće i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ime kog je govorila Milica Janačković i objavila da će tokom godine ovo Ministarstvo početi da radi na evropskom programu „Garancija za mlade“ koji, takođe, želi da dopre do maldih u pomenutoj NEET kategoriji.

  Omladinski hab Zapadnog Balkana i Turkske je mreža omladinskih organizacija iz pet zemalja ovog regiona čiji rad i delovanje finansira Evropska unija s idejom da se, na ovaj način, pripremi teren za veće učešće mladih u javnom životu, prvenstveno u političkom i ekonomskom kako bi se približio nivou učešća i uticaja koji mladi u Evropi u svojim zemljama imaju.