Rezultati novih analiza iz dve studije faze III dokazuju da je novo-razvijeno dugodelujuće antitelo protiv COVID-19, koje je razvila kompanija AstraZeneca, visoko-efikasno i pruža dugotrajnu zaštitu kod ljudi sa visokim rizikom.

Kako je saopšteno iz te kompanije, jedna studija koja je proučavala dejstvo ovog antitela u prevenciji COVID-19 pokazala je smanjenje rizika od razvoja simptoma za 83% i 100% zaštite od ozbiljnih formi bolesti ili smrti.

Druga, dodatna studija, koja je analizirala primenu AstraZeneca antitela u terapiji ljudi već zaraženih sa COVID-19, pokazala je da ako se ovo antitelo primeni u roku od tri dana od početka prvih simptoma, rizik za dalji razvoj bolesti u ozbiljnu formu ili smrt je smanjen za 88%.

Novi podaci iz dve studije za AstraZeneca dugodelujuće antitelo pokazuju visoku efikasnost ove terapije u sprečavanju razvoja simptoma i vanbolničkom lečenju COVID-19 nakon jedne intramuskularne doze.

U studiji koja se bavila primenom antitela u okviru prevencije bolesti kod pacijenata koji nisu bili izloženi virusu pokazano je smanjenje rizika od 83% da se razviju simptomi Covid-19, čak i nakon šest meseci od davanja jedne intramuskularne injekcije od 300mg. Nijedan učesnik u studiji kome je dato AstraZeneca antitelo nije razvio ozbiljnu formu bolesti niti je zabeležen smrtni ishod usled Covid-19, ni nakon šest meseci od trenutka primene ovog antitela.

Ovi rezultati su naročito značajni za visoko-rizične grupe ljudi, kao i za ljude kod kojih postoji povećani rizik da su razvili nedovoljan stepen zaštite nakon primene neke od COVID-19 vakcina, kao sto su pacijenti na hemioterapiji, dijalizi, koji uzimaju lekove nakon izvršene transplantacije organa ili za stanja poput multiple skleroze i reumatoidnog artritisa.

Sto se tiče druge studije, koja je posmatrala efikasnost jedne doze AstraZeneca antitela kada se da pacijentima koji u trenutku primene već imaju blage do umerene simptome Covid-19, rezultati su pokazali da se smanjuje rizik od ozbiljnih formi ili smrti za 88% ako se ovo antitelo da u prvih tri dana od početka pojave prvih simptoma. 

Ovi procenti dobijaju dodatno na težini ako se ima u vidu da su učesnici u studiji bili velikom većinom osobe sa visokim rizikom od razvoja ozbiljne Covid-19 infekcije ukoliko dodje do zaražavanja, što su ljudi koji već imaju utvrdjena druga prateća oboljenja, a sama injekcija antitela se dobro podnosila.

Hju Montgomeri, profesor medicine intenzivne terapije na Univerzitetskom koledžu u Londonu, i glavni istraživač u pomenutim studijama izjavio je ovim povodom da ovi ubedljivi rezultati pružaju sigurnost da ovo antitelo može pružiti pacijentima koji pripadaju grupaciji pod visokim rizikom dugodelujuću zaštitu.

„Dodatno je važno naglasiti da je šest meseci zaštite održano uprkos skoku pojave Delta soja kod ovih visoko-rizičnih pacijenata koji možda nisu adekvatno reagovali na vakcinaciju”, rekao je on.

Mene Pangalos, izvršni podpredsednik kompanije AstraZeneca, i podpredsenik razvoja i istraživanja biofarmaceutika naveo je da je AstraZeneca antitelo „jedino razvijeno antitelo koje ima dugo dejstvo, a koje je u okviru studija faze III dokazalo benefit ako se da kao jedna doza i za svrhu profilakse kod ljudi koji nisu bili izlozeni COVID-19 virusa i za svrhu terapije COVID-19 kod već prisutnih simptoma“.

„Mogu da kažem da napredujemo sa zahtevima za registraciju ovog antitela kod regulatornih tela širom sveta i da smo zadovoljni što ćemo moći da donesemo ovu novu opciju u borbi protiv SARS-CoV-2 što je pre moguće”, rekao je on.

Podsetimo, petog oktobra 2021. godine kompanija je potvrdila da je predala zahtev kod američke agencije za hranu i lekove (FDA) za odobrenje za mogućnost hitne primene antitela kod profilakse COVID-19. Prethodno je kompanija prihvatila snabdevanje SAD sa početnom ugovorenom količinom od 700.000 doza antitela, a dogovori sa drugim zemljama su u toku.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Neophodna polja su označena *

Pre slanja komentara, pogledajte i upoznajte se sa uslovima i pravima korišćenja.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.