Studentima predstavljene „pametne“ raskrsnice

    0
    Izvor: Saobraćajni fakultet

    Studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu imali su priliku da se upoznaju sa najnovijim inovativnim rešenjima za regulisanje saobraćaja u gradovima koja se oslanjaju na visokotehnološke platforme, a koje mogu značajno da unaprede odvijanje saobraćaja. Prezentacija je organizovana uz podršku kompanije Yunex Traffic, koja učestvuje u modernizaciji semafora u Beogradu kroz uvođenje sistema adaptilne svetlosne signalizacije koja u realnom vremenu prati zbivanja u saobraćaju i prema njima se prilagođava.


    Saobraćajni fakultet i Yunex Traffic imaju zajednički cilj, da daju podršku i podstrek mladim inženjerima da ostvare svoj pun potencijal kroz razmenu iskustava sa ekspertima i sticanje znanja o najsavremenijim tehnološkim rešenjima u saobraćaju.

    Veliki gradovi suočeni su sa izazovima kako najefikasnije moguće iskoristiti raspoloživu infrastrukturu, kroz savremeno upravljanje saobraćajem. Razvoj brzih procesora i inteligentnih tehnologija, omogućio je razvoj i kreiranje kompleksnih adaptibilnih sistema namenjenih upravljanju rada svetlosnih signala duž koridora ili zona.