Šta nam od 1. maja donose e-fakture?

  Piše Ana Milovanović, specijalistkinja za regulatornu reformu, NALED

  0
  Foto: Promo

  Počev od 1. maja, preko 10.000 korisnika javnih sredstava prelazi na novi model elektronskog fakturisanja. Sukcesivno, do januara 2023, pridružiće im se još 125.000 obveznika PDV-a. Šta to praktično znači za njih, ali i za Srbiju, koja se pridružuje skupini od oko 80 zemalja u svetu i gotovo svih u Evropi, koje se nalaze u nekoj od faza uvođenja ovog inovativnog načina poslovanja?

  Samo elektronsko fakturisanje podrazumeva razmenu faktura između kupca i dobavljača u elektronskom obliku. Tu nije u pitanju razmena elektronskih dokumenata, već upravo mašinski čitljivih podataka koji su strukturisani tako da je omogućena njihova automatska obrada. Sistem elektronskih faktura, tako, predstavlja centralizovani informacioni sistem za slanje, prijem i čuvanje elektronskih faktura i potpuno je besplatan za sve korisnike. Korisnici opciono mogu da angažuju i informacione posrednike o svom trošku, i tada se njihov međusobni odnos uređuje ugovorom. U tom slučaju koriste njihov specijalizovani program za pristup sistemu.

  Dok su za državu najvidljiviji benefiti od uvođenja novog sistema oni koji se tiču suzbijanja sive ekonomije, tj. bolja naplata poreza, suzbijanje poreskog jaza i sprečavanje zloupotreba, za privredu su to smanjenje operativnih i administrativnih troškova poslovanja, a za građane bolji kvalitet i obim javnih usluga.

  Šta pokazuju iskustva drugih zemalja? U Hrvatskoj su u godini nakon uvođenja elektronskih faktura operativni troškovi poslovanja smanjeni za oko 350 miliona evra. U Poljskoj je prosečno vreme za slanje fakture smanjeno za 90% – sa 30 minuta po fakturi na svega 3 minuta. Pojedine zemlje, poput Litvanije i Finske, smanjile su jedinične troškove obrade fakture za oko 95%.

  Od kada je najavljeno uvođenje e-Faktura, NALED je u saradnji sa Ministarstvom finansija i uz finansijsku podršku Britanske ambasade, putem projekta „Mali biznis informator”, organizovao preko 30 edukativnih radionica i obuka za korišćenje novog sistema. Ukupno je kroz obuke prošlo gotovo 2.000 polaznika iz javnog i privatnog sektora, dok video-tutorijali beleže više od 50.000 pregleda.