Šta bi sve trebalo da znate ako želite vaučer za putovanje u Srbiji

0
Foto: Profimedia

Od danas građani mogu da podnesu prijave za korišćenje vaučera za godišnji odmor u Srbiji na šalterima Pošta Srbije, prenosi RTS. Prvi put, vaučeri vredni 5.000 dinara moći će da se koriste i u Beogradu i Novom Sadu.

Građanima je na raspolaganju 400.000 novih vaučera koje mogu da iskoriste do 20. novembra ove godine.

Vrednost vaučera je 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Pravo na korišćenje vaučera imaju: penzioneri, nezaposleni sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, radno angažovani sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno.

Zatim ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i studenti.

Studenti su u obavezi da prilikom podnošenja prijave za dodelu vaučera, prilože original potvrdu visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću školsku godinu, kao i fotokopiju prve, odnosno druge strane indeksa, sa slikom i ličnim podacima.

Studenti neće moći da koriste vaučere u mestu prebivališta i mestu gde studiraju.

Neophodno je da građani prvo rezervišu smeštaj u ugostiteljskom objektu, koji se uključio u ovu akciju, a nakon toga mogu se prijaviti za vaučer. Spisak ugostiteljskih objekata nalazi se na sajtu Ministarstva turizma.

Prilikom prijave, neophodno je dostaviti ove podatke: ime i prezime, JMBG, adresu, kontakt telefon, naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, period rezervacije smeštaja, podatak o ostvarenom pravu na korišćenje vaučera.

Građani koji dobiju pravo na vaučer, Ministarstvo će preko Pošte dostaviti vaučer na kućnu adresu.

Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava vršiće se na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru Pošte Srbije.

Uz dodatnih 400.000 vaučera, građanima Srbije na raspolaganju je ukupno 560.000 vaučera.