Skupština usvojila izmene dva zakona koji regulišu oporezivanje frilensera

0

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, zajedno sa amandmanima koji su prethodno dogovoreni sa udruženjima frilensera.

Novim propisima je, između ostalog, predviđeno da se normirani troškovi (poresko oslobođenje) poveća sa postojećih 43 odsto na 50 odsto, uz neoporezivi deo od 32.000 dinara mesečno, kao i da se radnicima na internetu omogući reprogram duga na deset godina uz upisivanje radnog staža, srazmerno uplaćenom delu obaveza, prenosi N1.

Rok za usvajanje svih zakonskih propisa koji će definisati budući status radnika na internetu, pomeren je na 1. januar 2022. godine, do kada će važiti sada dogovoreni uslovi.

Poslanici su danas usvojili i Zakon o elektronskom fakturisanju, Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, izmeni i dopunama Zakona o osiguranju, i Zakon o registru administrativnih postupaka.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je u raspravi da ti zakoni treba da doprinesu poboljšanju poslovnog ambijenta i lakšem poslovanju u Srbiji.

Mali je posebno istakao važnost Zakona o elektronskom fakturisanju kao sistemskog zakona koji menja način funkcionisanja privrede po ugledu na praksu Evropske unije i treba da doprinese transparentnosti i pravnoj sigurnosti poslovanja.

Poslanici su potvrdili i tri međunarodna sporazuma, od kojih se sporazum sa Francuskom odnosi na izgradnju metroa u Beogradu.

Potvrdjen je i sporazum sa Kinom iz oblasti carina i sa Sjedinjenim američkim državama o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Poslanici rad nastavljaju sutra kada će započeti desetu sednicu redovnog zasedanja.