Škole za 21. vek

  0

  U još 480 škola širom Srbije stiže uskoro 17.500 mikrobit uređaja za rad po obrazovnom programu “Škole za 21. vek” British Council-a i britanske Vlade. Nastavnici osnovnih škola u Srbiji koji su već dobili uređaje i prošli obuku za nastavu po tom obrazovnom programu sve više u nastavi uključuju veštine kritičkog razmišljanja i rešavanja problema i smatraju da će on doneti neophodne pozitivne promene u našem obrazovanom sistemu.

  Mikrobit uređaji, džepni računari, koje su đaci dobili u okviru programa “Škole za 21. vek”, postaju važno nastavno sredstvo za koje čak 93%* nastavnika, koji su prošli obuku, kaže da im pomaže u radu sa decom, a 86%* đaka da je inspirativno za rad jer im omogućava da ovladaju digitalnim veštinama i osnovama programiranja na zabavan i interaktivan način.

  “2017., samo godinu dana nakon što je mikrobit uveden u u školama u Velikoj Britaniji kao nastavni alat, započeta je njegova primena i na Zapadnom Balkanu, u početku kao pilot projekat, a zatim i kao obavezni program za sve osnovne škole. Vlada Velike Britanije je želela da što pre pokrene ovaj program širom Zapadnog Balkana jer smatra da će to biti odskočna daska u borbi protiv nezaposlenosti mladih. Buduće tržište rada podrazumeva nova radna mesta, koja će zahtevati novi set znanja i veština od zaposlenih, kao što su analitičko mišljenje i inovacije, kritičko razmišljanje, kompleksno rešavanje problema. To upravo omogućava naš program. Bez obzira na to čime će se u budućnosti baviti ovi učenici, bilo da postanu IT stručnjaci ili budu radili u poljoprivrednoj ili kreativnoj industriji, oni će moći da koriste ove veštine i znanja koje će steći kroz naš program, danas. Ove godine British Council slavi 80 godina svog postojanja u Srbiji. Tokom svih tih godina rasla je kulturna razmena između dva naroda, ali u poslednjih 5 godina doživljava vrhunac kroz izložbe trenutno najvažnijih savremenih britanskih umetnika i snažne napore da se doprinese reformama u obrazovanju u celom regionu, kroz projekte „Nove tehnologije u obrazovanju“ i naročito programom „Škole za 21. vek“, ističe Clare Sears, zamenica regionalnog direktora za Širu Evropu i direktorka kancelarije British Council u Srbiji.

  Program “Škole za 21. vek” se u Srbiji realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Akreditovan je i na spisku programa koji čine „Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba 2019”. Zbog svog jedinstvenog doprinosa nastavnoj praksi, našao se na listi strateški važnih projekata za Republiku Srbiju, kao deo reforme obrazovanja i biće uveden u svih 1150 osnovnih škola u svim gradovima.

  Zajedno sa Fondacijom “Petlja” radi se i na osvežavanju nastavnog plana i programa za 7. razred, tako da mikrobit uređaj može da se koristi kao nastavno sredstvo ne samo za IT nastavu već i na drugim časovima, pomažući deci da imaju multidisciplinarni pristupu učenju. Zahvaljujući ovoj investiciji britanske Vlade vrednoj 10 miliona funti, milion učenika od petog do osmog razreda u regionu biće spremno za savremeno tržište rada.

  “Program je sjajno osmišljen za osnaživanje nastavnika za podsticanje kritičkog mišljenja kod učenika i njihovo osposobljavanje za rešavanje problema. Verujem da ukoliko se projekat dosledno sprovodi može inicirati neophodne promene u našem obrazovnom sistemu. Moja iskustva u radu sa nastavnicima širom Srbije su veoma pozitivna. Iako je bilo početnog skepticizma kod pojedinih svi su na kraju imali veoma pozitivna iskustva i odlične reakcije učenika na nove metode. Svesni smo da se promena neće desiti preko noći ali će vremenom učenici biti osposobljeni za celoživotno učenje, imati dovoljno kreativnog potencijala i dovoljno razvijene neophodne ključne kompetencije da se uspešno suočavaju sa svim izazovima u današnjem svetu i biti sposobni da se lako adaptiraju na promene i rade poslove budućnosti za koje i ne znamo kakvi će biti”, ističe Dalibor Todorović, nastavnik informatike i računarstva u OŠ “Sreten Mladenović Mika” u Nišu i voditelj obuke nastavnika za rad po programu “Škole za 21. vek”.

  *Istraživanje sproveo Ipsos među nastavnicima koji su prošli obuku i đacima koji rade po programu „Škola za 21. vek“.