Siniša Mali se ponovo žalio Upravnom sudu na odluke Univerziteta u Beogradu

0
Printscreen/YouTube/Radio Slobodna Evropa

Ministar finansija Siniša Mali podneo je dve tužbe Upravnom sudu na odluke organa Univerziteta u Beogradu kojima je osporena njegova doktorska disertacija i poništena diploma doktora nauka, nezvanično prenosi Danas.

Prema navodima, jedna tužba odnosi se na odluku Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, a druga na odluku Senata UB.

Međutim, u Upravnom sudu potvrđeno je Danasu da je Mali podneo tužbu na rešenje Odbora za profesionalnu etiku.

„Dana 13. decembra 2021. godine, Upravni sud je formirao predmet po tužbi Siniše Malog protiv tuženog Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Predmet je u radu i biće rešen u razumnom roku, budući da su sudije dužne da rešavaju predmete po redosledu prijema tužbe u sud, u skladu sa Programom rešavanja starih predmeta i sa posebnim prioritetom u rešavanju predmeta koji se po zakonu i Sudskom poslovniku smatraju hitnim“, kažu u Upravnom sudu.

Po datumu formiranja predmeta može se zaključiti da je Mali uložio prigovor na rešenje Odbora pre nego što je održana sednica Senata UB 22. decembra, na kojoj mu je poništena diploma doktora nauka.

Rešenje Odbora za profesionalnu etiku je doneto 22. novembra, a u njemu piše da stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana.

Odbor za profesionalnu etiku je kao drugostepeni organ odbio prethodnu žalbu Siniše Malog koju je on uložio na odluku bivšeg dekana Fakulteta organizacionih nauka Milije Suknovića, a kojom je ministru finansija izrečena mera javne osude. Tu meru dekan je izrekao na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća FON-a i utvrđenog neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije koju je odbranio na FON-u 2013. godine.