Seavus postaje Atlassian Platinum Solution partner

  0

  Seavus, međunarodna kompanija za razvoj softvera i konsalting koja je deo “Aricoma“ grupe, danas sa ponosom objavljuje da je postala Atlassian Platinum Solution partner.

  Različiti nivoi programa za Atlassian Solution partnere, prepoznaju obim stručnosti i iskustva u korišćenju Atlassian proizvoda. Ovo priznanje naglašava naše kontinuirano investiranje i težnju ka razvoju ITSM-a i Cloud kapaciteta putem konstantne edukacije i sertifikacije naših cenjenih zaposlenih.

  “Izuzetno smo zadovoljni i ponosni na naša ovogodišnja dostignuća – dostigli smo značajnu prekretnicu od 250 zaposlenih, ulažući u njihovu stručnost i kontinuirani napredak, kao i u sticanje novih klijenata u saradnji sa velikim kompanijama; posebno sada, kada smo oduševljeni što možemo da istaknemo naš cilj ispunjavanja najviših standarda sertifikacije i konsultantskih usluga za naše klijente, korišćenjem Atlassian proizvoda putem Seavus-ovog Atlassian Platinum partnerskog statusa“, rekla je Ruzhica Kalkashliev, menadžerka poslovne divizije u Seavus-u.

  “Ovom prilikom želimo da izrazimo neizmerno priznanje i zahvalnost našem izuzetno cenjenom timu za svu njihovu posvećenost, trud i naporan rad koji je omogućio realizaciju ovog značajnog dostignuća. Oni nesumnjivo predstavljaju katalizator, koji donosi kontinuirani rast celom našem timu!”, dodao je Chedomir Dimitrovski, menadžer podrške u Seavus-u.

  Pomoću svojih profesionalnih kompetencija, stručnosti u konfiguraciji proizvoda, obuke i razvoja, kao i prilagođenih poslovnih rešenja, Seavus pruža napredna rešenja za implementaciju, održavanje i podršku Atlassian proizvoda.

  Kao Atlassian Platinum Solution partner, Seavus-ovi stručnjaci su ispunili najviše kriterijume obuke, koji se ogledaju u dokazanim praksama koje se mogu adaptirati i primeniti od malih, pa sve do velikih klijenata. Kao Platinum partner, Seavus-ov cilj je da pomogne kompanijama širom sveta, da opslužuju sopstvene klijente na zaista bolji i održiv način, izgradnjom softverskih rešenja koja su u skladu sa njihovom industrijskom granom. Kombinujući našu stručnost sa širokim spektarom Atlassian alata, spremni smo da ispunimo očekivanja naših klijenata, omogućavajući im da na taj način iskoriste puni potencijal softvera.