Schneider Electric proširuje svoje rešenje za upravljanje infrastukturom data centra (DCIM) na bazi klauda uvođenjem EcoStruxure™ IT Advisora

  0

  Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacijom, danas je predstavio EcoStruxure™ IT Advisor. Oslanjajući se na snagu klauda, EcoStruxure IT Advisor omogućava jednostavnije upravljanje data centrom koje je dostupno bilo gde i u bilo kom trenutku.

  Dostupno danas bilo gde u svetu

  Predvodnik naredne faze širenja EcoStruxure IT platforme kompanije Schneider, IT Advisor je fokusiran na povećanje efikasnosti upravljanja i rada data centra. Ovaj alat za planiranje i modeliranje na bazi klauda omogućava operaterima u velikim data centrima i ko-lokacijskim objektima da smanje operativne troškove, ostvare maksimalan učinak kroz optimizaciju kapaciteta, analizu uticaja na poslovanje i automatizaciju posla.

  „Hibridna arhitektura data centra podstiče industriju da osmisli nov način upravljanja i funkcionisanja infrastrukture svojih data centara”, kaže Kim Povlsen, potpredsednik i direktor digitalnih usluga i softvera u Schneider Electricu. „EcoStruxure IT Advisor ispunjava ovu potrebu tako što kupcima nudi softver za planiranje i modeliranje data centra na bazi klauda ili na licu mesta, kojem može da se pristupi sa bilo kog mesta, uz feksibilan model pretplate.”

  U glavne karakteristike i prednosti EcoStruxure IT Advisora spadaju:

  • Upravljanje opremom u cilju preciznog popisa inventara. Podaci su prikazani u okviru fizičkog prostora za trenutni pristup preciznim detaljima uređaja i karakteristika opreme.
  • Planiranje rizika za proaktivno upravljanje incidentima. Izveštaj o analizi uticaja ukazuje kako incidenti mogu da utiču na uređaje i infrastrukturu.
  • Upravljanje promenama kod svakog premeštanja opreme, dodavanja i promena: Automatizacija posla garantuje smanjenje ljudske greške i primenu najboljih praksi.

  Za ko-lokacijsku primenu, EcoStruxure IT Advisor nudi prostorni pregled sa zonama, kavezima i rakovima, i IT opremom, uz detaljne izveštaje o iskorišćenju prostora i rakova.

  EcoStruxure IT Advisor je dostupan svuda u svetu i proširuje EcoStruxure IT platformu, koja obuhvata EcoStruxure IT Expert, bezbedan softver za praćenje, bez obzira na marku opreme, bilo kuda da idete, koji omogućava vidljivost sve opreme fizičke infrastrukture na bazi interneta stvari, i EcoStruxure Asset Advisor koji obezbeđuje non-stop praćenje putem globlnog servisnog biroa kompanije Schneider Electric ili naše partnerske mreže.