Savet Petnice: “Sa zabrinutošću pratimo istragu, nova uprava da pomogne žrtvama…”

0
Foto: Igor Pavićević

Savet Istraživačke stanice Petnica zatražio je od nove uprave te organizacije da pruži podršku i neophodnu pomoć svim žrtvama seksualnog nasilja, da u potpunost sarađuje sa nadležnim organima u procesuiranju odgovornih za seksualno nasilje i da u najkraćem roku u saradnji sa rukovodiocima programa i relevantnim nadležnim organima pripremi neophodna dokumenta i plan obrazovnih delatnosti kako bi se svaki mogući slučaj u budućnosti sprečio, a mladi i zaposleni osnažili da pravovremeno prepoznaju i reaguju na nasilje.

U saopštenju Saveta, koji je najviše upravno i kontrolno telo te organizacije, ističe se da sa velikom zabrinutošću prate istragu o seksualnom nasilju nad bivšim polaznicama i da pružaju punu podršku žrtvama i procesuiranju odgovornih. Savet takođe ohrabruje i druge bivše polaznice i polaznike ukoliko su pretrpeli nasilje da slučajeve obelodane nadležnim organima, kako bi se nasilje u potpunost sankcionisalo, prenosi Danas.

„Istraživačka stanica Petnica postala je u protekle četri decenije izuzetno značajna institucija razvoja obrazovanja i nauke u Srbiji, prepoznatljiva i u naučnim krugovima van Srbije. Njeni bivši polaznici su danas uspešni naučnici i poslovni ljudi širom sveta, koji su doprineli da IS Petnica ostvari značajna partnerstva sa vodećim naučnim institucijama i korporacijama. Da bi opstala i očuvala svoju nezavisnost i kreatvnost, ona mora postati prepoznatljiva po nultoj toleranciji na nasilje bilo kog oblika, ali i po pripremanju mladih da se takvom nasilju na svakom koraku suprostave“, navodi se u saopštenju Saveta.

Više devojaka, nekadašnjih polaznica petničkih seminara, svedočilo je u nedeljniku Vreme da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja jednog od zaposlenih u toj istraživačkoj stanici.