Saobraćajni fakultet uspešno se prebacio na „onlajn nastavu“

  0

  Beograd 6.4.2020. – Saobraćajni fakultet u Beogradu je proces nastave u potpunosti prebacio na režim „učenja na daljinu“ omogućivši studentima i nastavnom osoblju veliki broj digitalnih platformi koje omogućavaju visok kvalitet nastave i interakcije.

  Za kratko vreme Saobraćajni fakultet napravio je važne korake u pravcu organizovanja nastave (predavanja i vežbi), konsultovanja elektronskim putem, kao i dostavljanja materijala za nastavu.
  Sa druge strane, odloženi su do daljeg ispitni rokovi i predispitne obaveze, kao i planirani naučni skupovi i kongresi studenata. Obustavljeni su svi programi mobilnosti, odnosno razmene studenata i profesora.

  Prva iskustva pokazuju da se velika većina nastavnika, saradnika i studenata uspešno prilagodila učenju preko digitalnih platformi. Zanimljivo je da je posećenost onlajn predavanjima veća nego posećenost redovnih predavanja na Fakultetu!

  Nastava je organizovana preko sledećih platformi: Moodle (uključujući E-Learning platformu Računarskog centra UB), Skype, ZOOM. Za konsultacije se koriste, pored e-maila – Skype i Cisco Webex .

  „Virtuelnim učionicama“ pristupa se preko službenih elektronskih adresa, generisanih za sve nastavnike i studente. Predavanja, u audio i video zapisu, postavljaju se u terminima predviđenim rasporedom nastave, nakon čega se studenti sistemski obaveštavaju o dostupnosti materijala, uključujući prezentacije. Edukacija nastavnika za postavljanje materijala obavljena je prosleđivanjem korisničkih uputstava, uz konstantno rešavanje problema kontaktom sa IT osobljem. Na Saobraćajnom fakultetu organizovana je kontrola redovnosti održavanja nastave.

  Teškoće koje se odnose na nastavu tiču se problema dostupnosti besplatnim izdanjima platformi za nastavu i konsultovanje, te brzine i stabilnost Interneta. Jedan broj studenata, koji nema laptopove, predavanja i vežbe pohađa preko mobilnog telefona.

  Laboratorijske vežbe, kao i eksperimentalne vežbe (i eksperimentalni rad), zbog njihovih specifičnosti, ne mogu da budu organizovane. Saobraćajni fakultet ne može održavati stručnu praksu (uključujući terensku praksu), kao i praktičnih predavanja i fizičkih istraživanja (testiranja i merenja).

  Svi rokovi koji se odnose na prijave doktorskih disertacija (odobrenje teme, usvajanje referata, davanje disertacije na uvid javnosti, odbrane) su suspendovani tokom trajanja vanrednog stanja, odnosno, da ne teku.