“Sanjari” na otvorenom

Piše Sofija Milenković

0

Koncept ovogodišnjeg 58. izdanja Oktobarskog salona, iza kog stoji kustoski par Ilarija Marota i Andrea Baćin (Ilaria Marotta, Andrea Baccin), nagoveštava prilaženje temi snova sa različitih pozicija, uz široki spektar mogućnosti njenog razumevanja u kontekstu savremenih umetničkih istraživanja.

Specifičnost ovogodišnje postavke predstavljaju radovi u javnom prostoru, na nekoliko lokacija u Beogradu. Dok će se deo radova nalaziti na različitim mestima u užem i širem centru grada, između ostalih u Terazijskom prolazu i kod Tržnog centra „Staklenac”, najkoncentrisaniju celinu činiće oni postavljeni u parku Muzeja Jugoslavije.

Autori radova koji će biti predstavljeni u parku Muzeja Jugoslavije su Dora Budor, Nikola Dee (Nicolas Deshayes), Pjer Uig (Pierre Huyghe), Maks Huper Šnajder (Max Hooper Schneider) i Guan Sjao (Guan Xiao). Uprkos heterogenim interesovanjima ovih umetnika, u slučaju konstelacije radova u parku Muzeja Jugoslavije, zajednički su im medij skulpture, shvaćen u najširem smislu, kao i određene poetičke karakteristike. Povezuje ih kreiranje osobenih sistema, mreža i jukstapozicija, sastavljenih iz prirodnih, organskih, neorganskih i tehnoloških elemenata, postavljenih u nove i specifične odnose, sa svojstvima promenljivosti, prolaznosti, nestalnosti, nepredvidivosti, mutacije i/ili hibridnosti.

Ostaje da se vidi na koji će način ove instalacije i skulpture, među kojima su pojedine namenski kreirane za 58. Oktobarski salon i lokaciju na kojoj će se nalaziti, ali isto tako i radovi na drugim lokacijama u gradu, rezonovati unutar šireg koncepta Sanjara, kao i u okviru urbanog tkiva Beograda.