Šabić: “Vlada da obrazloži razloge za povećanje cene PCR testiranja…”

0
Fotografija: Igor Pavićević

Značajno povećanje cena testiranja na prisustvo koronavirusa je kontroverzan postupak koji obavezuje Vladu da javnosti pruži nedostajuća objašnjenja za takav korak, ocenio je advokat Rodoljub Šiabić.

“Ovako tragična situacija kakvu izaziva pandemija nije, odnosno ne sme biti, prilika koju bilo ko iskorištava za svoje ekonomske, lukrativne interese. Sve takve pokušaje državna vlast je dužna da spreči, a utoliko pre je dužna da otkloni svaku eventualnu sumnju da sama iskorištava doslovno tragičnu situaciju za punjenje budžeta”, rekao je Šabić agenciji Beta.

“Sa čisto pravnog aspekta pravo javnosti da dobije odgovore na ovakva ili druga slična pitanja je potpuno nesporno. Nedopustivo je da Vlada zaboravlja činjenicu da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (čl.4) izričito predviđa da opravdani interes javnosti da zna postoji uvek kada se radi o informacijama koje se odnose na ugrožavanje odnosno zaštitu zdravlja stanovništva. Zakon isključuje mogućnost da vlast postojanje ovog interesa ospori”, dodao je on.

“Na žalost odsustvo informacija o načinu upravljanja krizom koju je pandemija izazvala, od samog početka, počev od statusa i ovlašćenja i sastava famoznog Kriznog štaba, preko funkcionisanja Info sistema kovid-19, podataka o broju obolelih i umrlih, preko informacija o vrsti i količinama nabavljene medicinske opreme i lekova do iznosa javnog novca koji je potrošen itd, jasno govori da Vlada na tu obavezu ne odgovara”, naveo Šabić.

“Činjenica da je veći deo tih informacija Vlada, direktno suprotno i duhu i slovu Zakona o tajnosti podataka i Zakona o budžetskom sistemu proglasila za “poverljive”, nedvosmisleno govori da prava javnosti i svoje obaveze svesno i namerno, potpuno neodgovorno ignoriše”, kazao je on.

Šabić je ocenio da, za srpske prilike vrlo značajno povećanje cene testiranja, “gotovo izvesno može za posledicu imati smanjenje broja slučajeva testiranja”.

“Ovo je, objektivno, jako teško ili nemoguće dovesti u sklad sa medicinskim stavovima i praksom dominantnom u međunarodnom okruženju, gde se na što masovnije testiranje gleda kao na važno sredstvo u suprotstavljanju pandemiji. Na značaj masovnog testiranja ukazivali su, uostalom, u više navrata i predstavnici same Vlade, rekao je on.

PRETPLATI SE NA NEDELJNIK

AKCIJA: Dvogodišnja pretplata na štampano izdanje.

din.26.000 11.999

Šestomesečna pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

din. 6.058 3.999

Jednogodišnja pretplata na digitalno izdanje Nedeljnika.

din. 12.116 7.500