Raste broj mladih koji žele da se bave poljoprivredom i proizvodnjom

  0

  U četvrtak, 29. oktobra 2020. održana je online panel diskusija projekta “Budućnost srpske industrije hrane” u organizaciji Asocijacije za promociju srpske hrane, a pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Na panel diskusiji govorilo se o mladima u poljoprivredi, kolika je njihova zastupljenost u poljoprivrednoj proizvodnji i kakav im je stav prema karijeri u ovoj industriji. Razgovaralo se i o mladim proizvođačima hrane, naslednicima poljoprivrednih gazdinstava i njihovoj budućnosti na tržištu.

  Na panelu su govorili prof. dr Viktor Nedović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije, Dragan Jonić iz Centra za negu čoveka i prirode AMA, Boško Jovanović ispred porodične kompanije Polo Čačak, kao i Miloš Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane.

  Učesnici panela su se složili da potencijal i interes mladih za rad u industriji proizvodnje hrane postoji, a da je na struci i obrazovnom sistemu da pomogne, usmeri i katališe da se do rešenja brzo dođe, te da potencijali nađu svoje mesto na tržištu. “Interes postoji i raste, a primer je industrija proizvodnje zanatskog piva, gde je primetan entuzijazam kod proizvođača kraft piva u smislu inovativnosti, domišljatosti, prepoznatljivosti proizvoda i novih receptura”, rekao je prof. dr Nedović. Strategijom pametne specijalizacije, a kroz proces preduzetničkog otkrivanja, podrazumeva se javno-privatni dijalog, gde je prvi put javno traženo mišljenje proizvođača, a odgovori su usmereni upravo procesu unapređenja obrazovanja i rada proizvođača. “Cilj je da se ovaj dijalog i u narednom periodu nastavi, kako bi se prioriteti usklađivali u skladu sa potrebama proizvođača”, izjavio je prof. dr Nedović i uputio otvoreni poziv proizvođačima da se u ovaj dijalog i uključe.

  Sa druge strane, g. Jonić je dao uvid u rezultate istraživanja projekta “Gajimo odgajivače”, koje je za cilj imalo mapiranje mladih poljoprivrednika i proizvođača hrane, kao i domete njihovog rada, nivo zadovoljstva, ali i prepreke i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Istraživanje je sprovedeno u Srbiji i Hrvatskoj, a zaključak je da su mladi poljoprivrednici ranjiva društvena grupa, da se kao najveća podrška navodi porodica, dok je država tu kao garant, investitor i izvor obrazovanja. Ključna razlika između mladih poljoprivrednika u Srbiji i Hrvatskoj ogleda se u sertifikovanju organske proizvodnje, stavu prema ceni proizvodnje i dostupnosti EU fondova. “Da bi mladi poljoprivrednici dobili svoju šansu na tržištu, potrebno je odustati od konvencionalne poljoprivrede i motivisati urbano stanovništvo ka većem interesovanju za poljoprivrednu proizvodnju,” naglasio je g. Jonić.

  Utisak mladih proizvođača je da podrška postoji, ali da je potrebno više podrške i usmeravanja mladih proizvođača, kako bi se odlučili za karijeru u ovoj industriji. “Srbija je malo tržište i male su niše u stvaranju premijum proizvoda, pa se javlja potreba za novim tržištma i kupcima, kao i izvozom”, izjavio je predstavnik mladih proizvođača, g. Jovanović i dodao da je potrebno raditi na promociji i predstavljanju malih proizvođača kako u Srbiji, tako i inostranim tržištima, ali i naveo problem nedostatka radne snage u poljoprivrednoj proizvodnji.

  Ova panel diskusija namenjena opštini Čačak bila je osma i poslednja u nizu radionica koje su se zbog epidemiološke situacije održavale u online formatu, a bile su namenjene mladim proizvođačima hrane. Naredni korak biće predstavljanje mladih proizvođača hrane, pobednika nacionalnog konkursa za “Buduće lidere domaće hrane”, na sajmu visokokvalitetne hrane Belgrade Food Show koji će ove godine biti održan u online formatu. Učešće je besplatno, te se i ovim putem pozivaju mali proizvođači visokokvalitetne hrane da se prijave i predstave svoje proizvode na ovom sajmu.

   “Budućnost srpske industrije hrane” je projekat koji pruža podršku, promociju i povezivanje mladima koji su zainteresovani ili već uključeni u sektor proizvodnje hrane. Cilj je motivacija i osnaživanje mladih da pokrenu sopstvenu proizvodnju, okrenu se tržištu visokokvalitetne hrane ili unaprede svoje postojeće proizvode. Projekat sprovodi Asocijacija za promociju srpske hrane, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.