Prvi međunarodni sporazum o saradnji potpisan digitalnim sertifikatom

  0
  Working on a web template on the laptop

  Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije i Nacionalni centar za javnu upravu i lokalnu samoupravu (EKKDA) Grčke potpisale su Memorandum o saradnji korišćenjem eletronskih sertifikata. Ovo je prvi put u Srbiji da se međunarodni sporazum potpisao na taj način. Potpisivanjem elektronskim putem značajno se olakšava proces zaključivanjameđunarodnih sporazuma i smanjuju troškovi. Predstavnici zemalja potpisnica sada neće morati da putuju kako bi fizički bili prisutni, već će biti dovoljno elektronsko stavljanje potpisa.

  „Digitalizacija je ključna za reformu javne uprave. Veoma sam ponosan što je Nacionalna akademija za javnu upravu prva instutucija u Srbiji koja je elektronskim sertifikatom potpisala jedan međunarodni Memorandum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je unapređenje odnosa između NAJU i EKKDA i uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u skladu sa nacionalnim propisima Srbije i Grčke – izjavio je Dražen Maravić, v.d.direktora Nacionalne akademije za javnu upravu

  Saradnja će se odvijati u cilju razmene informacija i dobre prakse u vezi sa unapređenjem rada i stručnih kapaciteta javne uprave, pripremom, sprovođenjem i vrednovanjem programa stručnog usavršavanja i vođenjem odgovarajuće dokumentaciono informacione baze; sprovođenja zajedničkih programa stručnog usavršavanja; jačanja organizacionih i stručnih kapaciteta.NAJU i EKKDA će realizovatuzajedničke projekte, konferencije, seminare, okrugle stolove i radionice u Srbiji i Grčkoj, kao i naizmenične studijske posete i razmenu zaposlenih.

  Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucija sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, koja je osnovana sa ciljem da  unapređuje kompetencije zaposlenih u javnoj upravi, neophodne za kvalitetno obavljanje posla. Sprovođenjem programa obuke uz primenu savremenih oblika i metoda stručnog usavršavanja obezbeđuje se stalno unapređenje kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima i privrednim subjektima.