Proizvodnja cigle Polet a.d. u Sremskim Karlovcima primenjuje najbolje prakse u cilju zaštite životne sredine

  0

  Polet a.d. Novi Bečej, kao i sve kompanije poslovnog sistema NEXE, regionalnog proizvođača građevinskog materijala, već dugi niz godina rade na modernizaciji i unapređenju procesa, proizvoda, energetske efikasnosti s fokusom na zaštitu životne sredine u celom proizvodnom procesu, a poslovanje je usklađeno sa zakonskim propisima. Ista politika poslovanja primenjuje se i u Poletu a.d. koji zapošljava 364 radnika, od kojih u proizvodnji cigle u Sremskim Karlovcima radi 113.

  – Svesni smo naše obaveze kontinuiranog unapređenja procesa u cilju povećanja stepena zaštite životne sredine, potrošnje energije i poboljšanja energetske efikasnosti, a na čemu i mi, kao i sve članice poslovnog sistema NEXE, regionalnog proizvođača građevinskog materijala, već dugo radimo. Prioritet nam je poboljšanje procesa primenom novih tehnoloških rešenja kojima se uticaj na životnu sredinu minimalizuje – izjavila je Majda Petković, direktor kompanije Polet a.d. Novi Bečej.

  Fabrika cigle Stražilovo u Sremskim Karlovcima, s tradicijom dugom ceo vek, predvodnik je ciglarske industrije u Srbiji kao prva fabrika s ugrađenim filterom. Svi izveštaji iz 2020. godine pokazuju da vrednosti ne prelaze granične vrednosti emisije koje su definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije štetnih materija u vazduh iz stacionarnih izvora.

  Osim toga, u proizvodnji se kontinuirano radi na unapređenju energetske efikasnosti, pa tako podaci o potrošnji primarne energije u proizvodnji Stražilova pokazuju trend smanjenja od 14,5 odsto u 2020. godini u odnosu na prethodnu. Prosečno smanjenje u proteklih pet godina je gotovo 2,5 odsto godišnje. Energetski indikator za potrošnju energije goriva u zadnjih pet godina pokazuje trend smanjenja od 3,1 odsto, dok energetski indikator za potrošnju električne energije u zadnjih pet godina pokazuje prosečno smanjenje od 1% godišnje.

  – Od 2003. do danas u naše kompanije je uloženo gotovo 55 miliona eura, od čega u proizvodnju cigle u Sremskim Karlovcima više od 16 miliona. Takođe, u procesu smo izrade novog Rudarskog projekta, koji će u potpunosti biti usklađen s prostornim planom kojim se definiše polje rezervisano za eksploataciju mineralnih sirovina, i sve je u skladu sa rešenjima Pokrajinskog Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine iz 2004. i njegovim izmenama iz 2011. Rudarskim projektom biće definisani svi zahtevi vezani uz eksploataciju sirovine i razrađeni smerovi, kako za rekultivaciju prostora na kojima je eksploatacija izvršena, tako i svih procesa s ciljem dodatnog unapređenja zaštite životne sredine u svim aspektima – objasnila je Majda Petković, direktor kompanije Polet a.d. Novi Bečej.