Profesor dr Nebojša Bojović ponovo izabran za dekana Saobraćajnog fakulteta

  0

  Profesor dr Nebojša Bojović ponovo je izabran za dekana Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i naredne tri godine biće na čelu ove visokoškolske ustanove.
  Savet Saobraćajnog fakulteta izabrao je dekana Bojovića na predlog Nastavno-naučnog veća.
  Bojović je najavio da će naredne tri godine Saobraćajni fakultet nastaviti da unapređuje kvalitet nastave i naučnog rada.
  Dekan Saobraćajnog fakulteta objašnjava da će fokus biti na implementaciji novoakreditovanih studijskih programa koji su usklađeni sa savremenim zbivanjima u saobraćaju, kao i potrebama tržišta rada. Bojović dodaje da će Fakultet raditi na još snažnijem uključenju studenata i profesora u velike međunarodne projekte.
  On kaže da očekuje da saradnja i umrežavanje Fakulteta sa državnim institucijama, lokalnom samoupravom i privredom vezanim za saobraćajnu delatnost biti dodatno unapređeni.

  Poslednjih nekoliko godina na Saobraćajnom fakultetu intenzivirane su aktivnosti koje imaju za cilj da studenti kroz razne projekte tokom studiranja što više sarađuju sa domaćom i međunarodnom naučnom i poslovnom zajednicom i tako steknu što više praktičnih znanja.
  Saobraćajni fakultet vodeći je fakultet u Srbiji po učešću u velikim međunarodnim projektima poput onih koje finansira Evropska unija, a u kojima učestvuju najeminentnije obrazovne i naučne ustanove Evrope.

  Saobraćajni fakultet edukuje studente koji stiču sveobuhvatna tehnička znanja i veštine iz železničkog, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, bezbednosti drumskog saobraćaja i transporta, logistike, vazdušnog i vodnog saobraćaja, telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja, na tri nivoa studiranja. Nastavni proces se odvija kroz osnovne, master i doktorske akademske studije.