Prof. Nik Guldeman, stručnjak za personalizovanu medicinu: Personalizovana medicina je budućnost lečenja

  0
  Foto: Promo

  Personalizovana medicina je budućnost u lečenju a profesor Nik Guldeman, stručnjak za ovu oblast, koji predaje na Univerzitetima u Moskvi i Holandiji i konsultant je Evropske komisije i Svetske banke, bavi se unapređenjem zdravstvenih sistema širom sveta i transformacijom javnog zdravlja u tom smeru. Profesor Guldeman je radio u Rusiji, Brazilu, Kini i zemljama centralnoistočne Evrope, čijim vladama je pomagao da unaprede javno zdravlje i govorio je o iskustvu i prednostima personalizovane medicine za zdravlje pojedinaca, zdravstvene sisteme i države.

  Zašto je za pacijente važna personalizovana medicina, kakva je prednost za njih?

  U pitanju su bolji ishodi lečenje, smanjenje troškova i bolje iskustvo ljudi koji prolaze kroz zdravstveni sistem. Jedna od velikih prednosti personalizovane medicine je bolja efikasnost zdravstvenog sistema.

  Zašto? Pre svega, populacija je sve starija, povećava se broj hroničnih stanja, ljudi duže žive i samim tim su potrebe za zdravstvenim sistemom mnogo veće. Sa druge strane, resursi se vrlo često čak i smanjuju i postaju relativno nedovoljni da podmire povećane potrebe zbog dužeg životnog veka. Zato se kroz personalizovanu medicinu omogućuju bolja produktivnost i efikasniji zdravstveni sistemi.

  Šta je potrebno da država učini kako bi program personalizovane medicine zaživeo u Srbiji?

  Ne mogu se promeniti samo delići neke slagalice i ne radi se o nekoj površnoj transformaciji. Reč je o promeni čitavog sistema koji treba da se orijentiše i postavi potrebe pacijenta u središte čitavog sistema.

  Zdravstvo je značajan ekonomski faktor jer je potrošnja države u zdravstvenom sistemu velika i sa postizanjem efikasnijeg zdravstvenog sistema, kroz personalizovanu medicinu, ostvaruje se značajan uticaj na ekonomiju čitave zemlje.

  Koji su pozitivni primeri iz sveta kada je u pitanju personalizovana medicina?

  Kao što je vrlo brzo shvaćeno, kod personalizovane medicine se zapravo ne radi samo o leku ili dijagnostici, već o holističkom, integrisanom pristupu lečenju i brizi o pacijentu koji podrazumeva taj celokupan proces i u skladu je sa potrebama samih pacijenata. Ima mnogo dobrih primera i uglavnom su lokalni. Ako govorimo o sistemskim rešenjima koja bi obuhvatila čitav zdravstveni sistem jedne zemlje, tu ima još dosta da se uradi.