Pripremna nastava za prijemni ispit na Građevinskom fakultet

  0

  Građevinski fakultet u Beogradu organizovaće pripremnu nastavu iz matematike za prijemni ispit na tehničke fakultete. Nastava počinje 30. januara i završava se sredinom maja. Pripremnu nastavu će držati profesori i asistenti Katedre za matematiku, a polaznici će moći da joj prisustvuju svake subote u prostorijama Fakulteta uz pridržavanje svih epidemioloških mera, ili onlajn, ukoliko im tako više odgovara. Polaznici mogu da pohađaju kompletnu pripremnu nastavu i u tom slučaju biće oslobođeni plaćanja prijemnog ispita, ili da se odluče samo za određene tematske celine iz kojih žele da unaprede ili provere znanje. Više informacija i prijavljivanje omogućeni su na sajtu Građevinskog fakulteta www.grf.bg.ac.rs .

  • Pripremna nastava ima veliki značaj za one koji žele da upišu fakultet. Polaznici će biti u prilici da savladaju i provežbaju gradivo sa kojim će se suočiti na prijemnom ispitu na Građevinskom, ili i na drugim tehničkim fakultetima. Ovo je jedinstvena prilika da budući inženjeri pre prijemnog ispita provere i unaprede svoja znanja, da razbiju tremu i upoznaju neke od profesora i asistenata Građevinskog fakulteta – kaže dekan prof. dr Vladan Kuzmanović.
   Ove godine na Građevinskom fakultetu po prvi put će početi školovanje inženjera po novim programima sa tri godine za osnovne i dve godine za master studije. Ovim izmenama, uz promene nastavnih planova, način studiranja dodatno se prilagođava studentima ali i savremenim zahtevima tržišta rada.
  • Novi programi omogućavaju studentima da već nakon trogodišnjih osnovnih studija počnu da rade. Drugima će povećati mobilnost i omogućiti im da nastave usavršavanje na Građevinskom fakultetu ili nekom od prestižnih evropskih fakulteta koji takođe koriste istu formu studija: tri godine za osnovne i dve za master studije – kaže profesor Kuzmanović.