Preminuo akademik Predrag Piper

0
Nedeljnik

(Beta) – Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) saopštila je da je u 71. godini života preminuo naš poznati slavista i akademik Predrag Piper. 

Piper je rodjen 20. avgusta 1951. godine, a poseban trag ostavio je u proučavanju gramatičke i leksičke semantike u srpskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, gde je potom radio kao asistent pa docent.

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio je vanredni profesor od 1989. godine, a potom i redovni profesor od 1991. godine

Za dopisnog člana SANU izabran je 2003. godine, za redovnog devet godina kasnije, dok je za člana Makedonske akademije nauka i umetnosti izabran 2015. godine.

U SANU je inicirao osnivanje dva odbora i bio kourednik šest publikacija.

Bio je sekretar Odeljenja jezika i književnosti SANU od 2013. do 2018. godine, odnosno član Predsedništva SANU.

Predavao je i na univerzitetima u Moskvi, Petrogradu, Voronježu, Ivanovu, Seulu, Saporu, Zadru, Nišu, Skoplju, Ljubljani.

Od 1985. do 2013. godine bio je član, a od 2009. do 2013. godine predsednik Komisije za proučavanje gramatičke strukture slovenskih jezika Medjunarodnog slavističkog komiteta.

Bio je potpredsednik Medjunarodne asocijacije profesora ruskog jezika i književnosti, član Matice srpske, Srpske književne zadruge i Slavističkog društva Srbije.

Bibliografija Predraga Pipera obuhvata 198 posebnih izdanja, od čega su 31 monografije, univerzitetski priručnici, bibliografije i priređena izdanja, dve prevedene knjige, 165 izdanja udžbenika i priručnika za osnovnu i srednju školu, a preko 400 bibliografskih jedinica su studije, članci, prikazi i drugo.

Preminuo je 10. septembra 2021. godine.