Poziv na mir i solidarnost

    0
    Foto: Fondacija Ana i Vlade Divac

    Tokom više od 15 godina, Fondacija Ana i Vlade Divac kao nezavisna, nepolitična i neprofitna organizacija, pokazuje solidarnost za sve ljude pogođene ratom, ekonomskim teškoćama i izbeglištvom, i pruža adekvatna rešenja kako bi im pomogla. I danas je tako, kada su građani i građanke Ukrajine suočeni sa ratom, solidarno stojimo uz ljude koji doživljavaju nasilje i posledice rata. Pozivamo na mir i solidarnost, spremni smo da pružimo humanitarnu pomoć izbeglim licima i posvećeno radimo na rešenjima koja će pomoći ugroženima.