Potencijalno veći broj nastavnika u školama zahvaljujući inkdžet tehnologiji koja dovodi do finansijskih ušteda

  0

  Novi podaci pokazuju kako poslovna inkdžet tehnologija može transformisati obrazovni sektor, ublažavajući CSR pritiske i omogućavajući preraspodelu resursa.

  Budući da su budžeti za obrazovni sektor pod većim pritiskom nego ikada, novi podaci pokazuju da bi jednostavni prelazak sa tehnologije laserskog štampača na Epson poslovni inkdžet moglo da otključa vredne resurse.

  Svake godine Epson poslovna inkdžet tehnologija ima potencijal da uštedi u obrazovnom sektoru u zapadnoj Evropi 54 miliona Kwh u potrošnji energije, smanji troškove za 6,2 miliona evra, smanji emisiju CO2 za 18,5 miliona KG i smanji u velikoj meri otpad koji generišu štampači.1

  U tom kontekstu, ušteda od 6,2 miliona evra ekvivalent je finansiranju preko 160 dodatnih nastavnika svake godine.2

  U poslednje četiri godine, Epson poslovni inkdžet štampači zabeležili su povećanje od 56% po pitanju udela na tržištu, pozicionirajući Epson na 29% ukupnog tržišnog udela u zapadnoj Evropi, pokazuju podaci IDC-a.Ali još uvek postoji ogroman potencijal za daljim prodorom tehnologije na tržištu, kao i za organizacije koje mogu imati korist od ušteda koje se mogu ostvariti.

  Ako se nastavi istim tempom, potencijalna godišnja ušteda CO2 jednaka je onoj za koju je godišnje potrebno preko 851.000 stabala.4 Ove ubedljive uštede utiču na sve rasprostranjenije prihvatanje tehnologije.

  Phil Sargeant iz IDC-a, kompanije za tržišnu inteligenciju, kaže: “Poslednjih godina primećujemo porast u broju poslovnih inkdžet štampača od proizvođača kao što su Epson i HP, a u manjoj meri Canon i Brother. Tržišni udeo za inkdžet štampače povećava se gotovo dva posto godišnje. ” Inkdžet štampači su, dodao je, pronašli svoje mesto i pozicionirali se kao mainstream izbor. “Sada je svaki treći uređaj prodat u kancelarijskom okruženju iz serije poslovnih inkdžet štampača. Ako pogledate neka tržišta u Evropi, ta brojka ide i do 40%.”

  Istraživanje kompanije Epson utvrdilo je da su IT menadžeri i korisnici štampača u obrazovnom sektoru pod pritiskom smanjenja dodatnih troškova, što je rezultiralo manjom količinom van-nastavnih putovanja, kaže 26% anketiranih, a 33% smatra da poboljšanje okruženja za učenje nije moguće.Još važnije, značajnih 39% je reklo da je to dovelo do nemogućnosti zapošljavanja novog osoblja, a 24% je priznalo da je to dovelo do smanjenja obuke osoblja.

  Istraživanje takođe ističe da je 35% onih koji su u obrazovanju pod pritiskom da poboljšaju društvenu odgovornost preduzeća, ali budžetski pritisci zaustavljaju 26% njih da urade nešto u vezi toga.

  “Progresivna inovacija postignuta u poslednjoj deceniji znači da prelazak sa stare laserske tehnologije na Epson poslovni inkdžet dokazano štedi novac i smanjuje uticaj na životnu sredinu, ali takođe i omogućava fokusiranje na druge važnije segmente poslovanja,” kaže Darren Phelps, VP poslovanja, Epson Europe.” Male promene dela opreme koje se često previde, mogu imati bitne ekološke i ekonomske rezultate. Smanjivanje ukupnih troškova štampe i njenog uticaja na životnu sredinu, istovremeno se baveći ljudskim koristima, sve su to prednosti koje omogućava naša tehnologija štampanja bez toplotne energije.

  “Stvarni uticaj ogleda se u rezultujućim poslovnim ili ljudskim benefitima”, kaže Phelps. “U obrazovanju se naše inovacije koriste za smanjenje uticaja na životnu sredinu, poboljšanje iskustva učenika i omogućavanje novih, pametnijih načina rada, uključujući dragocenu preraspodelu budžeta.”

  [1] Metodologija verifikovana od strane TÜV Rheinland, zasnovana na „Tipičnoj potrošnji energije”, definisana u postupku ispitivanja Energy Star-a i prikazana u kwh godišnje. Modeli identifikovani pomoću IDC HCP tracker-a 2019K2 (podaci 2015Q1 do 2018Q4) i 2018. instalirane baze u EU22 preduzećima o kojima je IDC izveštavao („Installed Base by Vertical, 2019Q2″).
  [2] Podaci o ekvivalentnosti preuzeti iz više izvora – videti kraj izdanja.
  [3] IDC Quarterly Hardcopy izveštaj za praćenje perifernih uređaja – Final Historical 2019 Q2 (komparacija bazirana na 2014/2015 i 2018/2019 Jul-Jun Moving Annual Total (MAT).
  [4] Podaci o ekvivalentnosti preuzeti iz više izvora – videti kraj izdanja.

  [5] Coleman Parkes, 2018, po narudžbi Epson Europe. Istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Italiji i Španiji u novembru 2018. godine, obuhvatilo je 1.000 donosilaca odluka u svetu štampanja i 1.000 korisnika štampača