Potencijalna zabrana izvoza vakcina od strane EK ne važi za 92 zemlje među kojima je i Srbija

0
Foto: Profimedia

Evropska komisija uvela je novi privremeni mehanizam transparennte kontrole izvoza vakcina protiv koronavirusa, a cilj ove mere, kako je saopštila EK, je da se obezbedi pravovremeni pristup vakcinima protiv kovid-19 za sve građane Evropske unije, kao i da se reši trenutni nedostatak transparentnosti kada je reč o izvozu vakcina van EU.

“EU je podržala brzi razvoj i proizvodnju nekoliko vakcina protiv koronavirusa sa ukupno 2,7 milijardi evra i važno je da se zaštiti integritet ove značajne investicije iz budžeta EU”, piše u saopštenju Evropske komisije.

Takođe, Komisija je zabrinuta zbog “nedostatka transparentnosti u poslovanju nekih kompanija i želi da ima potpune informacije kako bi bila sigurna da svi ispunjavaju svoje ugovorne obaveze”.

“Ovo nije zabrana izvoza vakcina. Mera se odnosi na izvoz cepiva koje su obuhvaćene ugovorom sa EU o kupovini unapred (APA ugovor) i taj kontingent će biti podložan kontroli i odobrenju pre nego što bude otpremljen u zemlje koje nisu članice EU”, piše u saopštenju EK.

Odobrenje za izvoz predviđeno ovom uredbom potrebno je za izvoz izvan tržišta Unije, a takvo odobrenje izdaju nadležni organi država članica u kojoj se proizvode vakcine i izdaje se u psmenoj ili elektronskoj formi.

Kako je saopšteno, mere će biti na snazi od 30. januara do 31. marta 2021. godine, ali mogućnost zabrane izvoza ne važi za 92 država, među kojima je i Srbija, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija…

Od moguće zabrane će, dakle, biti izuzet izvoz vakcina kupljenih ili poručenih preko KOVAKSA-a i UNICEF-a. Zatim izvoz vakcina koje su od strane EU preusmerene u treću zemlju kao donacija ili preprodaja i izvoz koji je namenjen u kontekstu humanitarnih akcija u vanrednim situacijama.

Komisija ima u vidu i APA ugovore trećih zemalja sa proizvođačem u EU i nastojaće da osigura da se ispune očekivanja tih zemalja o ostvarivanju ugovorene isporuke.

“Odlučivajući o tome da li će odobriti dozvolu za izvoz vakcina prema ovoj meri, države članice EU – zajedno sa Komisijom – proceniće da li obim izvoza ne ugrožava izvršenje ugovora o avansnoj kupovini koje je EU zaključila sa proizvođačima vakcina”, zaključuje se u saopštenju EK.