Planovi za unapređenje vinske industrije u regionu prezentovani pred poslanicima Evropskog parlamenta

    0

    Udruženje “Vina iz Makedonije” predstavilo se kao uspešan primer udruženja vinara iz regiona jugoistočne Evrope na Konferenciji za vino u Strazburu, održanoj 16. aprila 2019. godine. Predstavnici “Vina iz Makedonije” pred Komitetom za poljoprivredu Evropskog parlamenta prezentovali su situaciju i planove za unapređenje vinske industrije u regionu, kao i uspešnu integraciju globalne i evropske ekonomije.

    – Ova konferencija je bila odlična prilika da se čuju činjenice o proizvodnji vina, aktuelnim trendovima i potrošačkim navikama u Evropskoj uniji. S druge strane, imali smo priliku da istaknemo potencijale regionalne vinske industrije, kao i prioritete u odnosu na unapređenje konkurentnosti, zaštite geografskog porekla i registracije geografskih oznaka. Iskoristili smo posetu Strazburu kako bismo u narednom periodu potražili podršku sadašnjih poslanika iz EP o korištenju imena vinskog regiona Makedonije i koordinaciju svih srodnih pravnih i stručnih aspekata vezanih za ovo pitanje, rekla je Elena Mladenovska-Jelenković izvršna direktorka Udruženja “Vina iz Makedonije,,.

    Na ovoj konferenciji pred poslanicima predložila sam incijativu za formiranje balkanske platforme za zajedničke promocije vina iz regiona i razvoj vinskog turizma, za aktivnost za koju očekujemo podršku u procesu pridruživanja EU – dodaje Elena Mladenovska – Jelenković .

    U okviru konferencije organizovana je studijska poseta vinskim regijama u Francuskoj i Nemačkoj, kao i degustacija vina iz zemalja učesnica iz Jugoistočne Evrope.