Pandemija Covid-19 i mobilnost agenata osiguranja

  Piše Ljubiša Veljković, predsednik IO Milenijum osiguranja

  0

  Teško je precizno prognozirati trendove na tržištu osiguranja u vreme pandemije Covid-19, zbog nepredvidivosti intenziteta i trajanja krize. Ipak, Milenijum osiguranje je pripremljeno dočekalo vanredno stanje, sa dobrom organizacijom poslovanja i adekvatnom realokacijom kadrova. S druge strane, naš višegodišnji trud nam je omogućio da nesmetano funkcionišemo u ovim okolnostima, likvidno i bez narušavanja kvaliteta usluge.

  Domaće tržište osiguranja je u razvoju i ne verujem da će kriza da ga ugrozi, verovatno ćemo po prestanku pandemije ponovo imati trendove rasta. Tržište neživotnih osiguranja je stabilno i ne očekujem posebna odstupanja. Verovatno će najosetljivija biti sezonska osiguranja, poput putnog zdravstvenog osiguranja. Moguć je i pad premije auto kaska zbog pada prodaje novih vozila. S druge strane, pojedine vrste osiguranja, kao što je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, imaju perspektivu rasta. Životna osiguranja, zbog niskih kamatnih stopa imaju potencijalni pad prodaje, ali je to pre izazvano cenom kapitala nego korona krizom.

  U ovom trenutku je vidljiva pojačana fluktuacija prodavaca osiguranja u eksternim prodajnim strukturama osiguravajućih kuća, što se može tumačiti pojačanim troškovima prodaje koji su posledica većeg apetita za premijom osiguravača u cilju realizacije planskih vrednosti. Prodavcima osiguranja najvažnija je paleta proizvoda, odnosno adekvatna osiguravajuća pokrića. Veoma je bitna i snaga brenda, koja se dugo gradi i mora biti materijalizovana u kvalitetu usluge, tj. u efikasnom rešavanju šteta i prikladnim i fer iznosima naknade.

  Razvoj osiguravajuće kompanije gradi se na snažnoj kadrovskoj infrastrukturi, ne samo u segmentu prodaje već u svim sektorima podjednako, i to je izuzetno važno. Milenijum ima dugogodišnje planove kojih se drži nezavisno od situacije sa pandemijom i usmeren je na kadrovski potencijal, što podrazumeva dobar edukativni program za prodavce i efikasnu underwriting politiku, dobru zaradu i karijerni napredak.