Otvaranje izložbe Poklon-zbirka Željka Opačka „Bunt i sloboda“ u MSURS

0

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, u četvrtak 25. novembra 2021. godine u 19 časova, biće otvorena izložba Poklon-zbirka Željka Opačka „Bunt i sloboda“. MSURS priređuje izložbu sa ciljem da javnosti predstavi izuzetan poklon kojim je obogaćena muzejska kolekcija u godini u kojoj naša institucija obilježava pedeset godina od svog osnivanja.


Poklon-zbirka Željka Opačka obuhvata 1533 djela, nastalih tokom ’80-ih godina XX vijeka, sastoji se od 106 slika (ulja na platnu i akrilika na platnu, tekstilu i lesonitu), 1302 crteža (kombinovanih tehnika na papiru), 45 kolaža, 4 pastela i 76 grafika, darovanih sa željom da se kao cjelina trajno čuvaju u gradu u kojem je umjetnik roćen, gdje je proveo mladost i prve decenije svoga umjetničkog stvaranja.

Predstavljajući poklon Željka Opačka, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske želi da javno zahvali umjetniku na ovom izuzetnom gestu, koji na poseban način dopunjuje muzejsku kolekciju.
Poklonjena djela bila su dio privatne umjetnikove kolekcije i većim dijelom do sada nisu izlagana. Izložba predstavlja stručnu selekciju više kustoskinje Žane Vukičević, a prati brojne faze kroz koje je umjetnik prolazio, medijske tendencije i tematske preokupacije. Izabrana djela pružaju uvid u cjelinu koja govori o živoj i dinamičnoj banjalučkoj sceni, svjesnoj sopstvenih vrijednosti, nastaloj u posljednjoj deceniji jugoslovenske umjetnosti, posljednjem kulturnom i umjetničkom zajedništvu.


Prihvatanjem ovog poklona, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske nije se obavezao samo na čuvanje i muzeološku obradu poklonjenih djela već i na njihovu stručnu i naučnu valorizaciju. Upravo ona treba da pokrene dublja istraživanja ovog izuzetno važnog perioda, koji je u svom kratkom intenzitetu stvorio novu mladu umjetničku scenu, posebno važnu za godine što su uslijedile.
„Izložba obuhvata rani period Opačkovog dosadašnjeg plodnog stvaralaštva – od studentskih eksperimenata na početku osamdesetih, pa do formiranja specifičnog slikarskog jezika naglašene gestualnosti, fakturnosti i kolorita koji dolazi do izražaja sredinom decenije. Ona omogućava novi pogled na umjetničke pojave u Banjoj Luci tokom devete decenije prošlog vijeka, a po svojim idejnim i formalno-stilskim osobenostima može funkcionisati i kao dragocjen reprezent ukupne kulturne klime tog vremena, koju je obilježila izuzetna stvaralačka kreativnost i imaginacija, kao i izrazit medijski i lingvistički pluralizam. Izložba pruža i nesvakidašnji uvid u kontinuitet formiranja određene umjetničke ličnosti, obilježen vrlo intimnim procesom autorefleksije, kao i promišljanja autentične pozicije stvaraoca aktivnog u jednoj lokalnoj sredini u odnosu na umjetnička strujanja prisutna na tadašnjoj jugoslovenskoj kao i na internacionalnoj sceni, a najčešće označena terminima nova slika ili nova predstava.“ (odlomak iz teksta Žane Vukičević u katalogu izložbe)


Željko Opačak rođen je 1962. godine u Banjaluci. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (FLU) 1986. godine, gdje je završio i postdiplomske studije 1988. godine. Iste godine postao je član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine (ULUBiH), a 1989. godine član Udruženja likovnih umjetnika Slovenije (ZDSLU) i Društva likovnih umjetnika Celja (DLUC). Boravio je u Parizu na studijskom putovanju 1991. godine (Cité Internationale des Arts). Od 2005. do 2012. godine obavljao je funkciju predsjednika Društva likovnih umjetnika Celja. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad (priznanje ZDSLU za medije na Majskom salonu 2011. godine; nagrada „Dušan Simić“ za slikarstvo na Salonu DLUBL u Domu kulture u Banjoj Luci 1989. godine; nagrade FLU za najboljeg studenta 1982. i 1983. godine). Živi i radi u Sloveniji, gdje posljednjih trideset godina intenzivno stvara i izlaže, a angažovan je i na polju pedagoškog rada u gimnaziji, gdje predaje likovnu umjetnost sa istorijom umjetnosti i likovnu teoriju.

Izložba će biti otvorena od 25. novembra do 25. februara 2022. godine.