OTP banka Srbija učesnik u regionalnoj konferenciji o faktoringu u Beogradu

  0
  FCI Conference, Rada Savić, OTP banka Srbija

  OTP banka Srbija, koja je do nedavno poslovala kao Societe Generale Srbija, već petu godinu zaredom je prva banka po faktoring prometu u Srbiji. O faktoringu, govorili su predstavnici Banke na ovogodišnjoj Regional Conference on Factoring in CEE and SEE u Beogradu, koju je organizovalo međunarodno udruženje FCI (prethodna Factors Chain International grupa). Konferenciji je prisustvovalo preko 120 predsavnika banaka i faktoring kuća, kao i finansijskih  instutucija iz čitave Evrope.

  Nekadašnja Societe Generale Banka sa novim bojama i novim imenom – OTP banka Srbija, nastavlja da neguje iste vrednosti i iste faktoring proizvode. Strategija OTP Grupe čija je banka član, jeste razvijanje faktoring poslovanja u Srbiji, imajući u vidu dosadašnji visok nivo ekspertize, fleksibilnost prema tržisnim potrebama  i prepoznatljivost od strane dosadašnjih korisnika.

  „Počev od 2014. godine, pa zaključno sa polugodišnjim rezultatima iz 2019-te, prema rezultatima Privredne Komore Srbije, Banka je imala najveće tržišno učešće u Srbiji. Ukupni rast faktoringa u protekloj godini bio je viši za 20 procenata u odnosu na prethodnu godinu, dok sve veće interesovanje klijenata beleži međunarodni dvofaktorski faktoring koji je u istom periodu zabeležio rast od čak 75 procenata“, izjavila je Rada Savić, Menadžer prodaje,Transakciono bankarstvo, OTP banka Srbija, u okviru jučerašnje panel diskusije.

  Proizvodi i usluge formirani prema klijentovim potrebama, je ono na šta OTP banka Srbija posebno obraća pažnju. Međunarodni faktoring – brze naplate potraživanja u poslovima izvoza, uz dodatni obrtni kapital bez kreditnog zaduživanja za izvoznike, je proizvod koji je Banka ponudila među prvima na domaćem tržištu. Osim finansiranja, klijent dobija i uslugu osiguranja ustupljenih potraživanja.

  Kako klijent ustupalac dobija sredstva ranije od Banke, otvara se mogućnost da svom kupcu u inostranstvu ponudi duže rokove plaćanja. Banka omogućava da putem Uvoznog Faktora besplatno uradi proveru boniteta kupca, što je korisno pre početka uspostavljanja saradnje između ove dve strane. Usluga međunarodnog faktoringa predstavlja proizvod koji je namenjen isključivo klijentima izvoznicima. U pitanju su potraživanja po osnovu posla izvoza roba i usluga sa definisanom valutom plaćanja do godinu dana. U praksi definisane valute plaćanja za kupce u inostranstvu su najčešće do 60 ili 90 dana. Naplata potraživanja od osiguravajuće kuće, a usled nastanka osiguranog događaja (najčešće nelikvidnost kupca u inostranstvu), je do 90 dana od datuma dospeća navedenog potraživanja.

  Značajno je pomenuti i ostale usluge u oblasti faktoringa koje nudi današnja OTP banka Srbija, a odnosi se na inovativnu, on-line platformu koja povezuje sve učesnike u faktoring poslu (dobavljača, Banku i kupca). Reč je o jedinstvenom modelu Finansiranja lanaca dobavljača u domaćem faktoringu čijim korišćenjem dobavljači iz komercijalnih transakcija imaju mogućnost da ranije naplate svoja potraživanja po isporuci robe ili usluga, lakše i brže dođu do likvidnih sredstava, isprate zahteve svojih dobavljača u pogledu rokova plaćanja, štiteći se istovremeno od kursnih rizika. Velika prednost ovog modela je daleko brže odobrenje u odnosu na standardne kreditne proizvode, jednostavan pristup potrebnim informacijama i povoljni uslovi finansiranja.

  Domaćin konferencije FCI, je osnovan 1968. godine u Amsterdamu (Holandija) sa idejom da objedini i poveže poslovanje faktoring kompanija širom sveta u domenu domaćeg i međunarodnog faktoringa i finansiranja potrazivanja. FCI danas ima 400 članica u 90 zemalja sveta, nudi posebnu aplikaciju preko koje faktoring kompanije i banke komuniciraju, razmenjujući poruke i potrebnu dokumentaciju. Beogradska Regionalna FCI konferencija je izazvala veliko interesovanje u zemljama CEE i SEE, okupivši predstavnike zemalja iz Regiona, ali i Francuske, Nemacke, Holandije, Austrije, Belorusije, Svedske, Turske, UK, Svajcarske, Poljske, Moldavije itd.