OTP banka Srbija: Inovativna rešenja za svaki izazov savremenog poslovanja

  Intervju: Svetlana Pajević, direktorka direkcije za globalno transakciono bankarstvo, OTP banka Srbija

  0
  Foto: Promo

  Naplata potraživanja, lakši i brži dolazak do likvidnih sredstava, kao i uspostavljanje boljih uslova poslovanja, samo su neki od najvećih izazova savremenog privrednog poslovanja na koje odgovor daje faktoring i transakciono bankarstvo u celini. Svetlana Pajević, direktorka direkcije za globalno transakciono bankarstvo, naglašava da su obe oblasti upravo jedan od aduta u poslovanju i ponudi OTP banke Srbija, koja trenutno ima najveće tržišno učešće u oblasti faktoringa, što je po prometu u ovoj sferi čini prvom bankom na domaćem tržištu.

  Kako se OTP banka izdvojila na našem tržištu u ovom domenu?

  Nastojimo da uvek kreiramo rešenja prema potrebama klijenata i da sa njima negujemo partnerski odnos. Nakon uspešno sprovedene integracije u maju ove godine, nastavili smo još više da ulažemo u rast i razvoj naših usluga i proizvoda, pa tako posebnu pažnju posvećujemo i faktoringu, koji predstavlja uslugu sa velikim prednostima i potencijalom za naše klijente. Savetodavni pristup, poznavanje tržišnih trendova kao i efikasnost u realizaciji zahteva klijenata jesu ključ dobrog poslovanja i ostvarenih rezultata.

  Da li je faktoring namenjen samo malim i srednjim preduzećima?

  Naša banka ove usluge nudi i velikim kompanijama, koje najčešće koriste uslugu obrnutog faktoringa, gde banka preuzima obaveze prema dobavljačima svojih klijenata… Obrnuti faktoring je važan i ima velike prednosti, jer smanjuje potrebu za kreditnim zaduživanjem, a rabati dobijeni od dobavljača za prevremeno plaćanje obaveza pokrivaju trošak koji klijent plaća banci za korišćenje ove usluge. Korišćenjem faktoringa klijenti mogu na jednostavan način da dođu do likvidnih sredstava i naplate svoja potraživanja njihovim ustupanjem banci pre roka dospeća, a odobrenje faktoringa je brže i uslovi su često povoljniji u odnosu na kreditne proizvode. Izvoznike, posebno iz segmenata malih i srednjih preduzeća pratimo međunarodnim faktoringom, gde ustupanjem faktura banci izvoznici dobijaju sredstva i na banku prenose rizik naplate potraživanja. Slična rešenja tek nedavno počinju da se pojavljuju na domaćem tržištu, ali sedam godina iskustva koje naša banka ima u ovoj sferi poslovanja, stavlja nas u poziciju lidera u pružanju usluge i inovatora u domenu digitalizacije u faktoringu.

  Kada je dalje reč o inovacijama i digitalizaciji u bankarskom poslovanju, šta biste izdvojili kao rezultat unapređenja ostalih proizvoda i usluga?

  Prateći i analizirajući poslovanje naših klijenata i tržišne trendove, došli smo do zaključka da transakciono bankarstvo dobija sve više na značaju. Konstantno uvođenje novih proizvoda, osluškivanje tržišta i potreba privrede postaje neophodnost za bilo kog pružaoca finansijskih usluga. Jedan od primera razvoja u skladu sa tržišnim kretanjem jeste uvođenje e-commerce usluge koja podrazumeva plaćanje platnim karticama na njihovom veb-sajtu. Beležimo sjajne rezultate, u toku 2021. godine sprovedeno je više od četiri miliona transakcija. E-commerce omogućava onlajn prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Kada je reč o plaćanjima platnim karticama na sajtu, u primeni je tehnologija 3D Secure, koja je usklađena sa najvišim važećim standardima i obezbeđuje sigurnost vlasnicima kartica. Konstantno se radi na unapređivanju ove usluge, sa novim funkcionalnostima, zbog čega verujemo da će zadovoljstvo klijenata biti još veće.

  Filijale i ekspoziture su lice banke – konstantno razmišljamo da njihov servis klijentima unapredimo. Ono što klijenti posebno cene jeste kratko zadržavanje na blagajni, praćeno brzom i efikasnom uslugom. Iz tog razloga naši timovi koji rade i sa stanovništvom i sa privredom konstantno rade na unapređivanju kanala predaje pazara za pravna lica, kako bi blagajne bile slobodnije da pruže kvalitetniju uslugu fizičkim licima. Na raspolaganju su usluge ekspres keša (predavanje pazara putem sigurnosnih vreća) i sve zastupljenije ATS mašine (gde klijenti pazare mogu sami da predaju, ne čekajući u redovima).