OTP banka Srbija: Inovativna rešenja za korisnike domaćeg i međunarodnog faktoringa

  OTP banka Srbija, koja je donedavno poslovala kao Societe Generale Srbija, već petu godinu zaredom je prva banka po faktoring prometu u Srbiji

  0

  Uvođenjem faktoringa koji je prisutan već 60 godina u Evropskoj uniji i Americi, a u Srbiji od 2005, jača se konkurentnost i izvozni potencijal svake zemlje. Poslednji rezultati ove industije u Srbiji ukazuju da je za 2018. godinu promet dostigao 782 miliona evra, dok u prvoj polovini ove godine iznosi 440 miliona evra. Ubrzan razvoj faktoringa u našem regionu ukazuje na dalji razvoj ali i mogućnosti za poboljšanje rezultata i veću upotrebu ovog finansijskog instrumenta.

  OTP banka Srbija, koja je donedavno poslovala kao Societe Generale Srbija, već petu godinu zaredom je prva banka po faktoring prometu u Srbiji. Baš o ovoj temi, predstavnici Banke su govorili na ovogodišnjoj Regional Conference on Factoring in CEE and SEE u Beogradu, koju je organizovalo međunarodno udruženje FCI (prethodna Factors Chain International grupa). U dva dana, kroz panel-diskusije je preko 120 predstavnika banaka, faktoring kuća i finansijskih institucija iz čitave Evrope diskutovalo o prednostima ovog vida finansiranja.

  Rada Savić, menadžer prodaje za transakciono bankarstvo, OTP banke Srbija, ovom prilikom je istakla da je počev od 2014. godine, pa zaključno sa polugodišnjim rezultatima iz 2019, a prema rezultatima Privredne komore Srbije, Banka imala najveće tržišno učešće u Srbiji. Ukupni rast faktoringa u protekloj godini bio je viši za 20 procenata u odnosu na prethodnu godinu, dok sve veće interesovanje klijenata beleži međunarodni dvofaktorski faktoring koji je u istom periodu zabeležio rast od čak 75 procenata.

  Sadašnja OTP banka Srbija nastavlja da neguje iste vrednosti i iste faktoring proizvode. Strategija OTP Grupe čija je banka član, jeste razvijanje faktoringa poslovanja u Srbiji, imajući u vidu dosadašnji visok nivo ekspertize, fleksibilnost prema tržišnim potrebama i prepoznatljivost od strane dosadašnjih korisnika.

  Međunarodni faktoring, tj. brze naplate potraživanja u poslovima izvoza, uz dodatni obrtni kapital bez kreditnog zaduživanja za izvoznike je proizvod koji je Banka ponudila među prvima na domaćem tržištu. Osim finansiranja, klijent dobija i uslugu osiguranja ustupljenih potraživanja. Kako klijent ustupalac dobija sredstva ranije od Banke, otvara se mogućnost da svom kupcu u inostranstvu ponudi duže rokove plaćanja. Banka omogućava da putem Uvoznog faktora besplatno uradi proveru boniteta kupca, što je korisno pre početka uspostavljanja saradnje između ove dve strane. Usluga međunarodnog faktoringa predstavlja proizvod koji je namenjen isključivo klijentima izvoznicima. U pitanju su potraživanja po osnovu posla izvoza robe i usluga sa definisanom valutom plaćanja do godinu dana. U praksi definisane valute plaćanja za kupce u inostranstvu su najčešće do 60 ili 90 dana. Naplata potraživanja od osiguravajuće kuće, a usled nastanka osiguranog događaja (najčešće nelikvidnost kupca u inostranstvu), nastupa do 90 dana od datuma dospeća navedenog potraživanja.

  Inovativna, on-line platforma koja povezuje sve učesnike u faktoring lancu (dobavljača, Banku i kupca) još jedan je benefit za korisnike koji nudi OTP banka Srbija. Reč je o jedinstvenom modelu Finansiranja lanaca dobavljača u domaćem faktoringu čijim korišćenjem dobavljači iz komercijalnih transakcija imaju mogućnost da ranije naplate svoja potraživanja po isporuci robe ili usluga, lakše i brže dođu do likvidnih sredstava, isprate zahteve svojih dobavljača u pogledu rokova plaćanja, štiteći se istovremeno od kursnih rizika. Velika prednost ovog modela je daleko brže odobrenje u odnosu na standardne kreditne proizvode, jednostavan pristup potrebnim informacijama i povoljni uslovi finansiranja.

  Daljim investicijama i razvojem ove industrije, korišćenjem ovakvih usluga, srpski izvoznici, mala i srednja preduzeća napreduju, a Srbija postaje zemlja sa savremenom privredom.