Odgovorno kroz život

0

Trenuci nepažnje, malo nesmotrenosti, nesrećni slučajevi koje je nemoguće predvideti a koji nas mogu koštati života, dešavaju se svakodnevno i svima, pa i čak onome ko je stub porodice i za koga često mislimo da je nepobediv. U tim trenucima, do juče srećna porodica okupljena oko nedeljnog ručka, udaljena od svih problema, sada ostaje bez oslonca, i pored emotivnih, mora da se suoči i sa finansijskim problemima. Kako to možemo da sprečimo i zaštitimo svoju porodicu?

Razvijene zemlje imaju viševekovnu tradiciju osiguranja, naročito životnog, koja je proistekla iz potrebe da se ide u susret riziku i pronađe mehanizam zaštite koji će u teškim trenucima obezbediti finansijsku sigurnost i podršku za porodicu i najbliže. Tome u prilog govori i podatak da je prosečno osiguranje po glavi stanovnika u EU blizu 2.500* dolara dok je u Srbiji samo 147* dolara premije po glavi stanovnika (* izveštaj NBS za 2020. godinu).

Kompanija Wiener Städtische osiguranje, u samom vrhu osiguravajućih kompanija koje obezbeđuju životno osiguranje, svojim klijentima omogućava proizvod životnog osiguranja bez štednog karaktera, koji se ugovara na određeni broj godina i pokriva isključivo slučaj smrti.

Uz polisu osnovnog životnog osiguranja moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od pojave malignih oboljenja, kao i od težih bolesti koje nastaju po prvi put tokom trajanja perioda osiguranja. Takođe, uz polisu osnovnog životnog osiguranja moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posledice nesrećnog slučaja, hirurških intervencija i preloma kosti. Dodatno je moguće ugovoriti i troškove lečenja teških bolesti u inostranstvu, a za one koji redovno brinu o svom zdravlju pravo rešenje je ugovaranje pokrića troškova preventivnih zdravstvenih pregleda.

Osigurajte sebe i svoje najdraže i uživajte u svakom trenutku! Život je suviše lep da ne bi bio osiguran.