Obaveštenje o povlačenju leka Ranitidin sa tržišta Republike Srbije

  0

  Iz predostrožnosti, a u cilju zaštite javnog zdravlja stanovništva Republike Srbije, kompanija Hemofarm A.D. donela je odluku o dobrovoljnom, preventivnom povlačenju svih serija leka Ranitidin sa tržišta. Kako stoji u saopštenju Hemofarma, ovoj kompaniji je kao odgovornoj kompaniji, sigurnost pacijenta na prvom mestu.

  Lek Ranitidin sadrži aktivnu supstancu ranitidin-hidrohlorid, a prema upozorenju Evropske agencije za lekove, u pomenutoj aktivnoj supstanci detektovane su nečistoće pod nazivom N-nitrozodimetilamin (NDMA).

  U dokumentu Evropske agencije za lekove (EMA) izražena je sumnja u mogući štetan uticaj nađene količine nečistoće NDMA na ljudsko zdravlje, a što će naknadnim ispitivanjima biti potvrđeno ili opovrgnuto. Evropska agencija za lekove, u uskoj saradnji sa nacionalnim agencijama za lekove, izvršiće proveru svih gotovih lekova koji u sebi sadrže aktivnu supstancu ranitidine-hidrohlorid različitih proizvođača. Kontrola je počela 12. septembra i sprovodi je Komitet za humane lekove (CHMP) čiji će nalaz biti pravno obvezujući za sve zemlje EU, što će i kompanija Hemofarm, koja  posluje u skladu sa evropskim principima, takođe poštovati.

  Šta je lek Ranitidin i čemu je namenjen? 

  Lek Ranitidin sadrži aktivnu supstancu ranitidin koja pripada grupi antagonista H2 receptora. Namenjen je lečenju određenih stanja i bolesti u kojima je pojačano lučenje želudačne kiseline. Koristi se i u lečenju čira na želucu, čira na dvanaestopalačnom crevu, čira posle operacije itd.

  Na teritoriji Republike Srbije lek Ranitidin nalazi se u obliku film tableta, šumećih tableta i rastvora za injekciju, a pacijentima je dostupan bez lekarskog recepta ili uz lekarski recept.

  Kompanija Hemofarm je za pacijente obezbedila zamenu 

  Za sve pacijente koji koriste Ranitidin, kompanija Hemofarm obezbedila je odgovarajuću zamenu lekom Famotidin HF, koji se izdaje na lekarski recept i pacijenti ga mogu naći u apotekama.

  Famotidin HF sadrži aktivnu supstancu famotidin (20mg ili 40 mg) koji kao i ranitidin pripada grupi lekova – antagonistima H2 receptora i koristi se za iste zdravstvene indikacije kao i lek Ranitidin.