Novi mandat Upravi Mercatora

    0

    Nadzorni odbor Mercator Grupe potvrdio je novi mandat Upravi Mercatora. Tomislav Čizmić, kao predsednik Uprave, kao i Draga Cukjati i Igor Mamuza, kao članovi Uprave, ostaju na svojim pozicijama u narednom četvorogodišnjem mandatu.

    Fabris Peruško, član nadzornog odbora Mercatora i član uprave i izvršni direktor Fortenova grupe, naglasio je: „Novim mandatom uprave Mercatora osiguran je kontinuitet upravljanja i stabilnost Mercatora. Prelaskom u Fortenova, Mercator je postao deo najveće maloprodajne mreže u regiji, koja će i dalje raditi u interesu zaposlenih i dobavljača, a posebno kupaca. Postići ćemo smele ciljeve koje smo postavili razmenom najboljih praksi, uspešnim prilagođavanjem brzim promenama na tržištu i ulaganjem u prodajnu mrežu, i obezbediti profesionalni razvoj naših zaposlenih.

    U ime Upravnog odbora želim da se zahvalim gospodinu Perušku i celom Nadzornom odboru na ukazanom poverenju. Fortenova i Mercator započinju novi investicioni ciklus, koji će osigurati dalji uspešan razvoj Mercatora, a na taj način i dobavljača. Nova ulaganja će biti namenjena prvenstveno izgradnji novog distributivnog centra u Ljubljani, obnovi i proširenju prodajne mreže i digitalizaciji poslovanja. Nova ulaganja će imati pozitivan uticaj i na poslovnu efikasnost Mercatora “, rekao je Tomislav Čizmić, predsednik Uprave Mercatora.