Nove perspektive u saradnji poslovnog i civilnog sektora

  0
  Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole

  U okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje procesa pristupanja Srbije EU“, Beogradska otvorena škola je u saradnji sa ambasadom Kraljevine Švedske u Srbiji, pokrenula novu komponentu uspostavljanja i jačanja saradnje civilnog i poslovnog sektora.

  Obrazovna organizacija civilnog društva Beogradska otvorena škola (BOŠ) se već skoro tri decenije bavi razvojem ljudskih resursa, unapređivanjem javnih politika, kao i osnaživanjem poslovnog, civilnog i javnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama. U centar svojih aktivnosti stavili su ljude, nosioce društvenih promena, sa kojima su realizovali više od 500 projekata za preko 85.000 direktnih korisnika BOŠ-ovih usluga i obrazovnih programa. Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ-a, posebno se raduje događaju „Inovacije-integracije“ koji najavljuje saradnju poslovnog i civilnog sektora u procesu evropskih integracija i ciljevima održivog razvoja.

  • Pitanje razvoja društva i promena koje proces evropskih integracija donosi jednako su važna za predstavnike poslovnog sektora i civilnog društva pa je upravo to razlog zašto smo odlučili da i predstavnike poslovnog sektora uključimo u aktivnosti ovog značajnog projekta. Praćenje i podrška reformama koje donose evropske integracije i rad na ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, izvanredna su prilika za saradnju dva sektora, od koje će najviše koristi imati građani. Mnogi evropski primeri nam pokazuju da su se velike pozitivne promene u društvu rešavale upravo kroz međusobnu saradnju svih aktera društva.

  U godinama za nama, da li je poslovni sektor u Srbiji, i u kojoj meri, uopšte obraćao pažnju na potrebe civilnog sektora?

  • Pitanje saradnje civilnog i poslovnog sektora nije bilo često postavljano pitanje u društvu, pa stoga nema puno podataka o saradnji ova dva sektora u razvojnim projektima. Do sada se ta saradnja često svodila na donacije i sponzorstva, a ne na ostvarivanje zajedničkih razvojnih ciljeva i zajednički nastup prema donosiocima odluka i široj javnosti. Prema podacima BOŠ-a iz 2019. godine, 22 odsto od 200 ispitanih organizacija civilnog društva koje se bave zagovaranjem, navode da su u svojim zagovaračkim aktivnostima sarađivale sa poslovnim sektorom. Ovaj podatak ohrabruje, jer nam pokazuje da postoji mogućnost za zajedničko delovanje u društvu, a ne samo kroz donacije i sponzorstva. Svakako je finansijska podrška civilnom društvu od strane poslovnog sektora važna, ali mi smatramo da je potencijal za saradnju mnogo veći. Umrežavanje i prožimanje ovih, ali i drugih sektora može samo da obezbedi napredak.

  Šta je prvi naredni korak koji će BOŠ da preduzme u cilju povezivanja civilnog i poslovnog sektora?

  • Prvi naredni korak je događaj „Inovacije-integracije“ koji organizujemo 12. februara, na kojem će predstavnici oba sektora imati priliku da podele svoja iskustva i primere dobrih praksi saradnje civilnog i poslovnog sektora u zagovaranju reformi i promena u društvu. Naš je cilj da dokažemo da su primeri ovakve saradnje mogući i u našoj zemlji. Nakon ovog događaja, biće organizovane i druge aktivnosti kojima ćemo podržati predstavnike poslovnog i civilnog sektora u pronalaženju novih vidova saradnje i zajedničkih inicijativa.

  Početkom 2000-tih godina, šira javnost nije shvatala značaj evropskih integracija, dok je BOŠ već tad obrazovao građane i predstavnike državnih institucija za aktivno uključivanje u taj proces. Koliko se to shvatanje promenilo za ovih dvadesetak godina?

  • Evropske integracije jesu toliko značajne jer neminovno donose korenite promene u društvu. Uz sve probleme, Evropska unija je tada, a sada još više, uticala na duboku reformu svih država koje su joj pristupale. U Srbiji je, nakon početnog entuzijazma i nerealnih očekivanja, među građanima došlo do zamora i gubitka poverenja u evropsku ideju. Važno je razumeti da se pregovori sa Evropskom unijom dešavaju ovde, jer se u Srbiji donose i primenjuju zakoni koji nas usklađuju sa ostatkom razvijene Evrope. A od nas zavisi da li ćemo ih doneti i primeniti. I upravo se tu nalazi prilika za saradnju poslovnog i civilnog sektora, da zajedno rade na promenama i razvojnim projektima koji nas približavaju evropskom sistemu vrednosti i poslovanja. BOŠ je tu svakako ostao vodeći akter, otvoren za saradnju sa državnim i poslovnim sektorom, jer smo svesni da nema uspešne promene društva bez širokog konsenzusa svih zainteresovanih strana.

  Već ste spomenuli da su pitanja održivog razvoja i promene koje donose evropske integracije važna za predstavnike civilnog i poslovnog sektora. Možete li nam navesti uspešne primere saradnje u našoj zemlji koji su se desili do sada?

  • Odličan primer je inicijativa u okviru Berlinskog procesa za osnivanje Komorskog investicionog foruma, koji okuplja osam privrednih komora kao i druge inicijative organizacija civilnog društva u Srbiji i Zapadnog Balkana. Naš cilj je da saradnju dva sektora usmerimo na promene koje evropske integracije donose i kako one utiču na poslovanje civilnog i poslovnog sektora. Projekat će im omogućiti da gledaju i van ovih okvira i da na inovativne načine doprinesu rešavanju izazova koji se mogu pojaviti u procesu pristupanja Srbije EU. BOŠ će se truditi da kroz povezivanje i umrežavanje predstavnika oba sektora iznese što više primera dobre prakse koji akterima mogu poslužiti na ovom putu saradnje.

  Šta je, po Vašem mišljenju, presudno za uspostavljanje podsticajnog okruženja za saradnju ova dva sektora na razvojnim projektima?

  • Osim dokumenata koji na nacionalnom nivou regulišu načine učešća predstavnika civilnog i poslovnog sektora u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, takođe su relevantni i oni na nivou regiona Zapadnog Balkana, kojim se takođe predviđaju određeni mehanizmi učešća oba sektora. Proces evropskih integracija i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja, nije jednosmerna ulica kojom se država kreće na putu ka obećanom članstvu i blagostanju. Pošto podrška većine organizacija civilnog društva već postoji, treba raditi na tome da se obezbedi veće interesovanje poslovnog sveta. BOŠ će sigurno u narednom periodu delovati u tom pravcu i podsticati saradnju civilnog i poslovnog sektora