Nova studija: Potpuni prelazak na GLO ima sličan uticaj na biomarkere pušača kao i prestanak pušenja

  0

  Novo istraživanje objavljeno u The Journal of Internal and Emergency Medicine pokazalo je da pušači koji pređu sa cigareta isključivo na glo, vodeći BAT-ov proizvod za zagrevanje duvana, mogu značajno smanjiti izloženost određenim štetnim materijama i indikatorima koji se dovode u vezu s određenim bolestima povezanim sa pušenjem, a u poređenju sa nastavkom konzumiranja cigareta.

  Rezultati, zabeleženi tokom šest meseci u dvanaestomesečnoj studiji, pokazali su da je potpuni prelazak na glo rezultirao statistički značajnim promenama u nizu „biomarkera izloženosti“ (BoE) i indikatorima potencijalne štete, poznatim kao „biomarkeri potencijalne štete“ (BoPH), a u poređenju sa nastavkom pušenja. Za većinu biomarkera koji su mereni u studiji, kod ljudi koji koriste glo, ustanovljena su smanjenja slična onima kod učesnika studije koji su u potpunosti prestali da puše.

  „Ovo su uzbudljivi rezultati jer nam omogućuju da shvatimo potencijal smanjenog rizika koji može imati potpuni prelazak na glo. Studija pokazuje da pušači koji pređu na glo mogu smanjiti svoju izloženost određenim štetnim materijama, što smanjuje rizik od razvoja određenih bolesti povezanih sa pušenjem.*  Značajno smanjenje BoPH vrednosti, koje se mogu uporediti sa potpunim odvikavanjem, vrlo je ohrabrujuće i pruža dalju naučnu osnovu da glo doprinosi konceptu smanjenja štete, te na taj način podupire našu ambiciju da ostvarimo A Better TomorrowTM smanjenjem uticaja našeg poslovanja na zdravlje”, rekao je dr David O’Reilly, direktor naučnih istraživanja BAT-a.

  Na temelju izmerenih toksina, glo korisnici su u studiji pokazali značajno smanjenje biomarkera za rizik od raka pluća, značajno smanjenje broja belih krvnih zrnaca – inflamatornog markera koji ukazuje na rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih bolesti povezanih s pušenjem, poboljšanje HDL holesterola povezanog sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, poboljšanje u dva ključna pokazatelja zdravlja pluća, kao i poboljšalje ključnog pokazatelja oksidativnog stresa, odnosno procesa koji se javlja u nekoliko bolesti povezanih sa pušenjem.

  O studiji

  Učesnici ove jednogodišnje nasumične kontrolisane studije bili su pušači sa prebivalištem u Velikoj Britaniji u dobi od 23 do 55 godina dobrog opšteg zdravstvenog stanja, koji su ili prestali ili želeli da prestanu da puše. Pušači koji nisu imali nameru da prestanu sa pušenjem bili su raspoređeni u grupe na način da su – ili nastavili da puše cigarete ili su prešli isključivo na glo, dok su pušači koji su naznačili da žele da prestanu da puše dobili zamensku terapiju nikotinom i pristup savetniku za prestanak pušenja. Takođe, uključen je deo nepušača u svojstvu kontrole studije.

  Studija je osmišljena kako bi istražila potencijal smanjenja rizika u slučaju korištenja glo-a u realnim uslovima, a ne u kontrolisanom okruženju.  Jedina intervencija bila je mesečna poseta klinici gde su učesnicima uzimani uzorci krvi, urina i realizovana druga merenja. Ti uzorci testirani su na „biomarkere izloženosti“ (na odabrane štetne sastojke dima od cigareta) i „biomarkere potencijalne štete“.  Osim toga, kako bi se osigurala usklađenost, učesnici korisnici glo-a i oni koji su prestali da puše testirani su na biomarker CEVal, koji je pokazao jesu li nedavno pušili cigarete.

  Dallji rezultati studije će biti završeni do kraja 2021. godine, kada će biti utvđeno da li se zadržava smanjena izloženost štetnim materijama i biomarkerima potencijalne štete tokom trajanja studije.