Nova fabrika u izgradnji u Tisaujvarošu: investicija MOL Grupe u iznosu od 65 milijardi forinti

  0
  Foto: MOL Group
  • Nova fabrika propilena, u čiju je izgradnju uloženo 65 milijardi forinti, dugoročno stvara konkurentna radna mesta
  • Fabrika će proizvoditi 100.000 tona propilena, čime će se obezbediti četvrtina potreba MOL-a za hemijskim materijalom
  • Investicija se integriše u ažuriranu strategiju MOL Grupe i predstavlja veliki korak napred u vidu hemijske transformacije kompanije

  Svečanost polaganja kamena temeljca nove fabrike propilena u lancu petrohemije, kompanije MOL održana je u Tisaujvarošu, u Mađarskoj. Fabrika je izgrađena kao greenfield investicija sa ulaganjem od 65 milijardi forinti i proizvodiće 100.000 tona propilena, što je dovoljno da pokrije značajan deo potrebe MOL-a za hemijskim materijalom, a to povećava samoodrživost kompanije. Ova fabrika će obezbediti propilen za Polyol kompleks koji je već u izgradnji, pozicionirajući Tisaujvaroš kao prestonicu u pogledu hemijske industrije u regionu. Izgradnja fabrike propilena pruža hiljade prilika za zapošljavanje i dugoročno stvara konkurentno radno mesto.

  Izgradnja nove fabrike propilena je u skladu sa ažuriranom Strategijom MOL Grupe SHAPE TOMORROW 2030+, obzirom da je uz pomoć ovog razvoja kompanija u mogućnosti da kontinuirano povećava obim non-fuel proizvoda u svom portfoliu. MOL Grupa obezbeđuje oko 4,5 milijardi dolara za investicije koje će Tisaujvaroš transformisati u vodeći grad u pogledu hemijske industrije u regionu. Nova fabrika ima važnu ulogu u razvoju jer će obezbediti stabilno snabdevanje materijalima u tri proizvodne linije u MOL petrohemijskom lancu.  100.000 tona propilena obezbeđuje četvrtinu ukupnih potreba kompanije.

  U poslednjih 5-10 godina MOL je Tisaujvaroš transformisao u vodeći centar u oblasti hemijske industrije, tako da se grad do sada nesumnjivo smatra jednom od najsavremenijih petrohemijskih metropola. Ovde imamo već izgrađenu fabriku butadiena, kao i fabriku sintetičke gume koja je izgrađena u saradnji sa japanskim stručnjacima, a u gradu je i najveća mađarska industrijska investicija u poslednjih 30 godina, Polyol kompleks, u čiju izgradnju je uloženo 1,3 milijarde evra.”– rekao je Zsolt Hernádi, predsednik i izvršni direktor MOL Grupe. On je istakao da je izgradnjom fabrike propilena MOL dostigao važnu prekretnicu na putu hemijske transformacije i energetske tranzicije. „Ova fabrika osnažuje naše kapacitete što utiče na proces samosnabdevanja i to je od velike vrednosti za celu zemlju. S vremena na vreme moramo učiniti sve da ne zavisimo od drugih, a to se do sada i dokazalo kroz istoriju.” – dodao je.

  Izgradnja fabrike pruža mogućnost zaposlenja za nekoliko hiljada ljudi, dok odnos mađarskih izvođača dostiže oko 50%. Prema planovima, fabrika će početi sa radom 2024. godine i dugoročno će obezbediti oko 30-40 novih konkurentnih radnih mesta.

  Investicija predstavlja sledeću prekretnicu u dugoročnom procesu: MOL Grupa poseduje nekoliko projekata u Tisaujvarošu. Fabrike butadiena i sintetičke gume već rade, a u završnoj fazi je i izgradnja Polyol kompleksa, što je jedna od najvećih domaćih industrijskih investicija. Pored toga, napreduje i proces modernizacije i produženja životnog veka fabrike Olefin-1, što je trenutno najveći program poboljšanja efikasnosti postojeće opreme u Mađarskoj.

  Mađarska vlada podržala je investiciju sa 5 milijardi forinti. Svečanosti su prisustvovali Péter Szijjártó, ministar spoljnih poslova, Zsolt Hernádi predsednik i izvršni direktor MOL Grupe i Zsófia Koncz, poslanik u mađarskom parlamentu koji su položili kamen temeljac fabrike.

  O MOL Grupi:

  MOL Grupa je integrisana, međunarodna naftna i gasna, petrohemijska i retail kompanija sa sedištem u Budimpešti, Mađarska. Posluje u više od 30 zemalja sa dinamičnom međunarodnom radnom snagom od 25.000 ljudi i iskustvom u industriji od preko 100 godina. Unutar integrisanog lanca snabdevanja MOL Grupe posluju tri rafinerije i dva petrohemijska pogona u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj. MOL poseduje mrežu od skoro 2000 servisnih stanica u 9 zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope. MOL-ove istraživačke i proizvodne aktivnosti podržane su sa više od 85 godina iskustva u oblasti ugljovodonika i 30 godina u ubrizgavanju CO2. Trenutno postoje proizvodne aktivnosti u 9 zemalja, a istraživačke u 12 zemalja.

  MOL je posvećen transformaciji svojih tradicionalnih operacija zasnovanih na fosilnim gorivima u niskougljenični, održivi poslovni model i teži da do 2050. postane ugljenično neutralna uz oblikovanje niskokarbonske cirkularne ekonomije u Centralnoj i Istočnoj Evropi.