Nepravilnosti u nabavci vakcina protiv gripa, vakcina za obaveznu imunizaciju i RTG aparata

  0

  Organizacije Partneri Srbija i Pravni Skener sprovele su istraživanje o javnim nabavkama vakcina protiv gripa i vakcina za obaveznu imunizaciju, kao i istaživanje o javnim nabavkama RTG aparata.

  Ovom istraživanju prethodila je izrada Analize javnih nabavki medicisnkog kiseonika, Analize javnih nabavki oksimetara i RTG filmova i Analize javnih nabavki Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Sva istraživanja sprovedena su u okviru projekta „Javne tajne u javnom zdravlju“, podržanog od strane Balkan Trust for Democracy, i pokazala su niz nepravilnosti i specifičnosti u postupcima javnih nabavki, poput netransparentnih izmena Ugovora o javnim nabavkama, nepoštovanja rokova predviđenih planovima, kao i formulisanja traženih tehničkih specifikacija robe tako da samo određeni ponuđači mogu da ispune uslove.

  Javne nabavke vakcina za imunizaciju sprovodi Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RFZO), u skladu sa pravilima za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki. Za potrebe ove analize, posmatrane su javne nabavke vakcina protiv gripa za sezone 2020/2021. i 2021/2022, kao i javne nabavke vakcina za obaveznu imunizaciju za 2020. i 2021. godinu. Kada su u pitanju vakcine za obaveznu imunizaciju, primećene su velike razlike u vrednosti i količinama vakcina za 2021. u odnosu na 2020. godinu. Naime, ukupna procenjenja vrenost za 2021. godinu u iznosu od 4.001.199.355,00 dinara je za 60% veća u odnosu na vrendnost za 2020. godinu, dok se razlike u količini kreću od 48% do 90% uvećanja za 2021. godinu. Kada je u pitanju javna nabavka vakcina protiv gripa za lica starija od šest meseci – u 2020. godini definisane su količine od 1.000 doza, a u 2021. godini količine su 230.000 doza.

  Primetan je i nizak nivo transparentnosti svih ovih postupaka. Na primer, ukoliko nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci dođe do izmene njegove sadržine (što je veoma česta praksa kako bi se promenila količina i vrednost robe koja se nabavlja), te izmene nisu dostupne javnosti na Portalu javnih nabavki. Sami razlozi za izmene Ugovora nisu sadržani ni u jednom dokumentu kom javnost može da pristupi, a ključni su za sprečavanje korupcije i održavanje konkurencije. Takođe, okvirno vreme za pokretanje postupaka poštuje se samo kada je reč o donošenju odluke o pokretanju postupka, dok se sam poziv objavljuje znatno kasnije, što za posledicu ima da se  postupak ne sprovodi u intervalu koji je predviđen planom.

  Ni konkurencija nije na prihvatljivom nivou, jer je čak za 73% partija bila podneta samo jedna ponuda, što negativno utiče na visinu ponuđenih cena, izbor kvaliteta robe i ostavlja dodatni prostor na potencijalne zloupotrebe.

  Pandemija izazvana virusom SARS-CoV-2 uticala je na povećanje broja usluga za koje je potrebna upotreba RTG aparata. Posmatranjem ovih javnih nabavki uočeno je da u zdravstvenim ustanovama ovi aparati nisu bili u funkciji zbog višegodišnje upotrebe, te nisu mogli da rade u kapacitetu koji bi zadovoljio potrebe tokom pandemije. U javnim nabavkama za RTG aparate pojavilo se 12 privrednih subjekata u poziciji ponuđača, što je više nego u većini drugih javnih nabavki dobara.

  Za nabavke RTG aparata su primenjivane dve vrste postupaka – otvoreni i pregovarački bez objavljivanja javnog poziva (gde je osnov za postupak bila odluka Ministarstva zdravlja). U toku samih postupaka se neretko dešavalo da potencijalni ponuđači dostavljaju naručiocima zahteve za dodatno pojašnjenje, ukazuju na nejednak tretman i položaj ponuđača, kao i da podnose zahteve za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, zbog povreda procesnih i materijalnih odredbi Zakona o javnim nabavkama. I same ponude su imale nedostatke, jer je dokumentacija često bila nepotpuna.

  Autori teksta: Organizacije Partneri Srbija i Pravni Skener