“Ne može biti talenat rođen u sreći. Sreća je sama sebi dovoljna, prazna, puna sebe”: Životni intervju Abdulaha Sidrana

0
Fotografija: Đorđe Kojadinović za Nedeljnik

Koliko je onda vas lično u toj nekompletiranoj porodičnoj, filmskoj trilogiji?

Važno je u ovoj temi reći da sam ja u ovom gradu, ako ga uzmemo do Čengić vile,stanovao baš u svakom kvartu. Od ministarskog stana, prije nego što je tata završio naGolom otoku, strogi centar grada, do prokletih baraka na Kovačima. Tu sam proveodevet godina i u taj prostor i u to vrijeme ja situiram porijeklo svoje darovitosti. To jeu “Doli Bel” djelimično pokazano. Imali smo u toj baraci jedan WC na kraju barake, adeset porodica u baraci. Regularno je tu bilo pišat kroz prozor noću jer hoćeš ti u poladva, dva ići 30 metara kroz baraku, da bi mokrio. To je bilo u trećem ili četvrtomscenariju, pa nije snimljeno. Nas je bilo tri brata i mi smo spavali na jednom bračnomkrevetu, a mama, tata i sestra nam u drugojsobi. Kako su oni spavali–ja to danas nemogu protumačit. A i nas trojica smo spavali na ta dva spojena kreveta, pa najebe kolegne u sredinu, na one dužne dvije stranice, što spajaju dva kreveta u jedan. Ja seonda snalazim, pa legnem braći pod noge, upoprijeko… Sezonski se ponavljalo daprokišnjava i onda majka stavlja lavore između naših tijela, tamo gdjelesotiniplafonprokapava. Pa noću ustaje i prosipa to kroz prozor. A mi smo tačno razlikovali zvukkapi koja udari u prazan i pun lavor. To su doživljaji koji su porodili ono što se zovetalenat. Ne može biti talenat rođen u sreći. Sreća je sama sebi dovoljna, prazna, punasebe, jebi je. Ljudi misle da svaka morska školjka sadrži biser. A znaš li u kojojškoljci se biser formira? Je li tako da ne može biti u svakoj? Formira se u onoj školjcikoja je u ranoj fazi svog razvoja doživjela mehanički udar. I tu ostaje rana. Školjka turanu sanira tako što luči tvar koja se, nakon što sanira ranu, stvrdne i postaje biser. Nataj način sam ja svoju darovitost shvatio kao to–iz rane rođeni biser. Možda jekompletna svetska književnost izašla iz suze jednog djeteta.

ŽIVOTNI INTERVJU ABDULAHA SIDRANA PROČITAJTE U NOVOM BROJU NEDELJNIKA, KOJI JE NA KIOSCIMA OD ČETVRTKA, 8. SEPTEMBRA

Digitalno izdanje potražite na Nstore.rs