NBA Launchpad je nova platforma lige za istraživanje i razvoj

  0

  Nova platforma proširuje napore NBA na pronalaženju, ocenjivanju i vođenju razvoja

  prominentnih tehnologija koje unapređuju najvažnije košarkaške prioritete–

  –Inauguralna inicijativa ističe posvećenost NBA da utiče na sve nivoe  igre kroz inovacije–

  Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA) danas je objavila otkrivanje NBA Launchpada, najnovije inicijative lige za pronalaženje, procenu i uvođenje novih tehnologija koje unapređuju glavne košarkaške prioritete za NBA na svim nivoima igre.

  Od danas, preduzetnici i kompanije mogu da se prijave za NBA Launchpad podnošenjem inovacija koje se tiču jednog od četiri prioritetna područja: promocija zdravlja i opšteg dobrog stanja u košarci za mlade, poboljšanje učinka elitnih omladinskih igrača, inovativna prevencija povrede skočnog zgloba i oporavak, kao i napredna obuka i razvoj sudija.

   „Pomoću NBA Launchpada možemo da identifikujemo i da podržimo sledeću generaciju inovativne sportske tehnologije, nastavljajući da unapređujemo naše glavne košarkaške prioritete i da podižemo našu globalnu igru“, rekao je Evan Vasch, izvršni potpredsednik za Košarkašku strategiju i analitiku.

  Posle rigoroznog procesa ocenjivanja, odabrane kompanije će učestvovati u šestomesečnom istraživačkom i razvojnom (R&D) pilot projektu u okviru NBA platforme elitnih i osnovnih programa. Kao deo NBA Launchpada, kompanije će dobiti pristup NBA resursima, praktičnu podršku i druge jedinstvene podsticaje za razvoj buduće tehnologije povezane sa košarkom.

  NBA Launchpad traži prijave za inovacije koje se bave sledećim košarkaškim prioritetima:

  • Podizanje zdravlja i ošte dobrobiti u košarci za mlade

  Promocija zdravijeg bazičnog iskustva za milione dečaka i devojčica presudan je prioritet za Jr. NBA program – globalni program NBA i WNBA za učešće mladih u košarci. Razvijene u partnerstvu sa USA Basketballom, Jr. NBA Košarkaške smernice za mlade ističu prednosti učešća mladih u košarci i pružaju preporuke i smernice prilagođene uzrastu kako bi se smanjio rizik od povreda, umora i „sagorevanja“. NBA traga za dodatnim inovacijama čiji je cilj da pomognu igračima, roditeljima, trenerima i administratorima u promociji zdravijeg osnovnog košarkaškog iskustva.

  • Poboljšanje učinka elitnih omladinskih igrača

  NBA sprovodi elitne programe za razvoj mladih u SAD i širom sveta kako bi se identifikovali i razvili vrhunski košarkaški talenti, uključujući NBA G League Ignite, NBA Academies i Basketball Without Borders. Sa ciljem kontinuiranog poboljšanja kvaliteta ovih programa, NBA je u potrazi za novim proizvodima i uslugama koji poboljšavaju performanse elitnih omladinskih igrača.

  • Inovativna prevencija povrede gležnja i oporavak

  Zbog rasprostranjenosti uganuća skočnog zgloba na svim nivoima igre i negativnog uticaja na zdravlje, raspoloživost i performanse igrača, NBA je preduzeo široku procenu uganuća zgloba, uključujući objavljivanje istraživanja, obimnije prikupljanja podataka i rad sa medicinskim stručnjacima i ključnim zainteresovanim stranama radi boljeg razumevanja i rešavanja ovih povreda. Kao dopuna stalnim naporima, NBA traži inovativne pristupe da dodatno smanjenje povreda skočnog zgloba.

  • Napredna  obuka i razvoj sudija

  Službeni angažman u jednoj NBA utakmici zahteva godine priprema i treninga na najvišem nivou. NBA svake godine trenira i ocenjuje hiljade sudija amatera širom sveta. Da bi osnažio ove tekuće programe, NBA traži tehnologije koje poboljšavaju obuku, razvoj i regrutovanje sudija.

  Više informacija: NBA Launchpad website ili preko emaila Launchpad@NBA.com.