“Nastava elektronskim putem…”: Filozofski fakultet uvodi mere za borbu protiv koronavirusa

0
Foto: Igor Pavićević

Uprava Filozofskog fakulteta, donela je odluku o reorganizaciji reorganizaciji nastave i rada Fakulteta u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa po kojoj će, između ostalog, biti organizovana “nastava na daljinu”.

U saopštenju se navodi:

“Svi oblici direktne (kontaktne) nastave, grupne konsultacije, vežbanja i predispitnih obaveza realizovaće se putem elektronskih medija i drugih oblika i sredstava koji ne podrazumevaju okupljanje studenata i direktan međusobni kontakt.

U skladu sa tim nastavnici i saradnici su dužni da obave odgovarajuće pripreme i organizuju nastavu na daljinu i o tome blagovremeno obaveste studente.

Nastavnici i saradnici koji nisu u mogućnosti da organizuju specifične oblike nastave na pomenuti način (nastava u laboratorijskim uslovima, individualni istraživački rad, rad sa specifičnom opremom i slično) mogu realizovati nastavu i rad sa studentima prema posebnom rasporedu koji će doneti nadležni prodekan.

Nenastavni i istraživački rad nastavnika i saradnika, ukoliko je to neophodno, može se odvijati na uobičajen način.

Stručne službe Fakulteta radiće prema ustaljenom radnom vremenu.”