“Narušen nam je integritet i ugrožen dalji rad…”: Stručni tim Muzeja savremene umetnosti oštro osudio imenovanje v. d. direktora

0
Foto: Google maps

Stručni tim Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) oštro je osudio način na koji je imenovan novi vršilac dužnosti direktora te institucije, konstatujući da su time narušeni njen integritet i autonomija i ugrožen dalji rad.

Tim povodom, Stručni tim MSUB-a apeluje na širu kulturnu javnost da se priključi naporima za zaštitu integritet institucija kulture i odbranu načela profesionalne etike.

Stručni tim MSUB-a naveo je 4. februara u saopštenju da je odlukom Vlade Srbije da za v.d. direktora MSUB-a imenuje Viktora Kiša suspendovana procedura javnog konkursa za izbor direktora i ugrožen dalji rad te ustanove od nacionalnog značaja, navodi Seecult.

Podsetivši da je još u januaru 2019. godine raspisan javni konkurs za izbor direktora MSUB, na koji su se prijavila četiri kandidata, te da je Upravni odbor MSUB blagovremeno i u zakonskom roku zaključio da su svi kandidati ispunili uslove propisane konkursom, a svoje mišljenje o njihovim kandidaturama prosledio Ministarstvu kulture i informisanja, Stručni tim MSUB-a ukazao je da UO, kao telo koje je imenovala Vlada Srbije, nije imao mandat da bira ili rangira kandidate, već da samo opisno oceni njihove biografije i predloge programa rada i razvoja MSUB-a za period od četiri godine.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević potom je iskoristio svoj prerogativ da predloži jednog od kandidata Vladi Srbije, što je i učinio marta 2019. godine. Potom je nastupio dug period zatišja, bez ikakvih daljih informacija o procesu izbora direktora. Konačno, 30. januara ove godine usledilo je razrešenje dužnosti aktuelnog v. d. direktora Slobodana Nakarade i imenovanje potpuno novog lica, koje se nije ni prijavilo na konkurs.

Upravni odbor i kolektiv MSUB-a, kao i sami kandidati, u međuvremenu nisu dobili nijedno obaveštenje o razlozima zbog kojih konkurs nije realizovan. Takođe, javnosti nisu predočene stručne kvalifikacije novoimenovanog vršioca dužnosti direktora, podsetio je Stručni tim MSUB-a, navodeći da taj čin predstavlja ozbiljno kršenje demokratske procedure izbora direktora javne institucije čime se narušava integritet kuće.

“Zbog svega toga želimo da izrazimo zabrinutost za budućnost funkcionisanja institucije, čiji je primarni cilj i namena očuvanje kulturne i umetničke baštine. U tom smislu stručni tim Muzeja želi da podseti javnost na kodeks profesionalne etike Međunarodnog saveta muzeja (ICOM) gde se navodi: “Bez obzira na izvor finansiranja ili model uprave, muzeji bi trebalo da zadrže kontrolu nad sadržajem i integritetom svojih programa, izložbi i aktivnosti. Aktivnosti koje donose prihod ne bi trebalo da kompromituju standarde institucija i njihove publike. Visok nivo profesionalizma i institucionalni integritet i autonomija muzeja ne bi trebalo da bude ugrožena finansijskim ili političkim interesima”.

Stručni tim MSUB-a zaključio je da se takvim postupkom izbora v. d. direktora krovne ustanove za savremenu umetnost narušava njen integritet i autonomija i ugrožava osnovna funkcija institucije muzeja u društvu.

Zahvalivši kolegama, stručnoj javnosti i medijima na reagovanju na odluke koje su dovele do krize upravljanja u Muzeju savremene umetnosti, Stručni tim MSUB-a apelovao je na širu kulturnu javnost da se priključi naporima da se zaštiti integritet institucija kulture i odbrane načela profesionalne etike.