Nagrada Uvid u budućnost 2022 u vrednosti od milion evra dodeljena je naučniku Tobiasu Erbu za fiksaciju i konverziju ugljen-dioksida

0
Tobias Erb

Kompanija Merck, jedna od vodećih svetskih naučnih i tehnoloških kompanija, juče je proglasila pobednika nagrade Uvid u budućnost 2022 (Future Insight Prize 2022) u kategoriji Energija. Nagrada od milion evra dodeljena je na naučnoj konferenciji Radoznali 2022 – Uvid u budućnost (Curious2022 – Future Insight) u Darmštatu, Nemačka, profesoru Tobiasu Erbu (Tobias Erb), (43), direktoru nemačkog Instituta za mikrobiologiju Maks Plank (Max Planck). Nagrada je dodeljena za njegova inovativna rešenja koja omogućavaju pretvaranje ugljen-dioksida u korisne hemijske proizvode, koji se mogu koristiti kao sirovina za gorivo. Koristeći sintetičku biologiju, njegova tim naučinika otkriva i kombinuje biokatalizatore kako bi se omogućila efikasnija fiksaciju ugljen-dioksida (CO2).

„Ključ za unanpređenje zdravlja čovečanstva i naše planete leži u nauci i tehnologioji. Tobias Erb je uspeo da redizajnira fotosintezu, kako bi čovečanstvu obezbedio pretvaranje ugljen-dioksida u korisne proizvode“, izjavila je je Belen Garijo, CEO kompanije Merck. „On je savršen dobitnik nagrade Uvid u budućnost, i nadamo se da će ova nagrada da doprinese komercijalizaciji i primeni njegovih otkrića u svakodnevnom životru“.

Po prijemu nagrade, Tobias Erb je izjavio: „Naš dugoročni istraživački rad počeo je da daje rezultate. Moj istraživački tim trenutno ima za cilj da primeni našu tehnologiju u različitim okruženjima kako bi otključao pun potencijal sintetičke fiksacije ugljen-dioksida. Istraživanje u našoj laboratoriji povezuje biologiju i hemiju i usredsređuje se na otkrivanje i inženjering novih enzima koji konvertuju ugljen-dioksid i njegovu dalju upotrebu u projektovanoj i veštačkoj fotosintezi“.

„Ponosni smo što nagrada Uvid u budućnost  odgovara na goruća pitanja današnjice. Merck na ovaj način odaje priznanje za izuzetne naučnike koji svojim radom daju značajan doprinos rešavanju ključnih izazova planete. Ove godine, videli smo kako  je naučni tim koristio inspiraciju iz prirode, iz načina na koji biljke i mikrobi pretvaraju ugljen-dioksid u energiju, a koji može dovesti do održivog goriva budućnosti koje bi moglo zadovoljiti naše rastuće potrebe za energijom”, izjavila je Ina Bulat, direktorka kompanije Merck za jugoistočnu Evropu.

Projekat Tobiasa Erba pokazao je da se CO2 može direktno pretvoriti u pentadekan, glavnu komponentu dizel goriva, kao i u poliketid koji deluje kao prekursor antibiotika. Koristeći pristup „metaboličke retrosinteze“, Erbov istraživački tim je dizajnirao i realizovao veštačke puteve fiksacije CO2 koji su efikasniji od prirodne fotosinteze. Tim naučnika se trenutno fokusira na implementaciju ovih sintetičkih puteva u živim ćelijama.

Pobednika nagrade Uvid u budućnost bira žiri koji se sastoji od više od 80 renomiranih vrhunskih naučnika iz različitih istraživačkih oblasti, uključujući mnoge dobitnike Nobelove nagrade.

Ovogodišnja nagrada uvid u budućnost dodeljena je u kontekstu porasta nivoa ugljen-dioksida u atmosferi. Atmosferski ugljen-dioksid je glavni izvor ugljenika za život na Zemlji. Njegovu koncentraciju u zemljinoj preindustrijskoj atmosferi regulisali su, između ostalog, fotosintetički organizmi. Zbog delovanja ljudi, koncentracija ugljen-dioksida u zemljinoj atmosferi je porasla. Trenutno, oko polovina ugljen-dioksida oslobođenog sagorevanjem fosilnih goriva ostaje u atmosferi i ne apsorbuju ga vegetacija ili okeani. Povećanje atmosferskih koncentracija ugljen-dioksida i drugih dugotrajnih gasova staklene bašte pojačalo je njihovu apsorpciju i emisiju infracrvenog zračenja, uzrokujući porast prosečne globalne temperature od sredine 20. veka.

Detalje o nagrađenom radu možete pronaći na linku https://www.merckgroup.com/en/research/science-space/envisioning-tomorrow/scarcity-of-resources/co2-conversion.html.

Kompanija Merck prvi put je dodelila nagradu Uvid u budućnost 2018, želeći da svake godine odaje priznanje izuzetnim naučnicima koji daju značajan doprinos oblastima koje su od ključne važnosti za budućnost čovečanstva.

Nagrada Uvid u budućnost sledeće godine, biće dodeljena za otkrivanja sistema ranog upozorenja za praćenje cirkulišućih bakterija i virusa u cilju otkrivanja novih pandemija.

Predlozi su dobrodošli i mogu se dostaviti putem mejla futureinsightprize@merckgroup.com,  do 31. decembra 2022.