Nacionalni dan borbe protiv limfoma

  0

  Na žalost, Nacionalni dan borbe protiv limfoma, i ove godine dočekujemo suočeni sa velikom pretnjom koju sa sobom nosi pandemija COVID-19.  Povodom obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv limfoma, Udruženje obolelih od limfoma LIPA baviti temom “Izazovi za pacijente sa limfomom i HLL u toku pandemije i kako se nositi sa njima”.

  Naši pacijenti se i u „normalnom svetu“ suočavaju sa mnogobrojnim problemima i izazovima.Takođe, svedoci smo toga da se se pacijenti sa hematološkim malignitetima U Srbiji suočavaju sa ograničenom dostupnošću terapijama, naročito inovativnim. Stvaranje uslova za kvalitetnije lečenje naših pacijenata, od uspostavljanja i povećanja pravovremene dostupnosti lekovima, preko stabilnog i sistematskog finansiranja istih je jedino pravo rešenje za uspeh lečenja, očuvanje i unapređenje zdravlja i kvaliteta života pacijenata. Na sve ovo pandemija je samo dodala još jedan „sloj“ nesigurnosti, straha i anksioznosti.

  Tim povodom LIPA je za svoje pacijente kreirala brošuru „Strah od relapsa“, kao i predavanja psihoterapeuta i nutricioniste sa konkretnim savetima kako se izboriti sa izazovima. Materijal će biti dostupan na sajtu LIPE, od 24.03.2021.

  Udruženje obolelih od limfoma LIPA, želi da istakne da sve osobe koje imaju hronične limfoproliferativne bolesti, kao što su limfomi i hronična limfocitna leukemija pripadaju visoko rizičnoj grupi pacijenata. Taj rizik je viši ukoliko je lečenje u toku ili je završeno u poslednja tri meseca. Takođe, taj rizik se dodatno povećava ako osoba ima i druge hronične bolesti (npr dijabetes, kardiovaskularne bolesti, plućne bolesti).

  Zahvaljujući nesebičnoj podršci koju imamo od strane struke i strukovnog Udruženja Srpske Limfomske Grupe – SLG, naši hematolozi su izašli sa preporukama za naše pacijente u vezi vakcinacije, koje možete naći na sajtu Udruženja LIPA i našim društvenim mrežama i spremni su da daju odgovore na pitanja vezana za probleme i izazove sa kojima su pacijenti suočeni u ovom trenutku.

  Nacionalni dan borbe protiv limfoma uspostavljen je pre četiri godine, zajedničkom inicijativom Srpske limfomske grupe, strukovnog udruženja i Udruženja obolelih od limfoma LIPA i obeležava se svakog 24. marta.