“Na Cetinju korišćeni gumeni meci, objaviti snimak molotovljevog koktela”

0

Savet za građansku kontrolu rada policije saopštio je da je nesporno utvrdio da su određene povrede građana uzrokovane dejstvom gumenih metaka. Savet poziva MUP i Upravu policije da zbog određenih nejasnoća i interesa javnosti objavi snimak navodnog bacanja molotovljevog koktela.

Savet za građansku kontrolu rada policije večeras je održao vanrednu sednicu posvećenu današnjim dešavanjima na Cetinju.

„Na kojoj je na osnovu kontakta sa povređenim građanima, dostupne medicinske dokumentacije, fotografija i neposrednog pregleda povređenog građanina od strane člana Saveta dr Aleksandra Mugoše, nesporno utvrdio da su određene povrede uzrokovane dejstvom gumenih metaka“, navodi se u saopštenju, koje prenosi RTCG.

Savet je ranije danas ocenio da je prilikom intervencija policije, na različitim lokacijama, došlo do prekomerne upotrebe hemijskih sredstava.

„Konstatovano je i da se prekomerna upotreba hemijskih sredstava odrazila na zdravlje i redovan život i onih građana Cetinja koji nisu uzeli učešća u javnim okupljanjima“, navodi se u saopštenju.

Podsećaju da su još 2015. preporučili Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da se upotreba gumene municije kao sredstva prinude do daljnjeg stavi van upotrebe.

„Savet poziva MUP i Upravu policije da zbog određenih nejasnoća i interesa javnosti objavi snimak navodnog bacanja molotovljevog koktela na gradskom trgu koji je prema navodima nadležnih bio povod za primjenu sile“, zaključeno je u saopštenju.

Podsećamo, iz Uprave policije danas su saopštili da prilikom intervencije na Cetinju nije bilo upotrebe gumenih metaka.