Motivacija kao ključ uspeha odgovornog HR sektora

Ivana Canić, HR direktorka kompanije Strauss Adriatic

0
Foto Strauss Adriatic

Adaptacija na pandemiju virusa Covid-19

Izazovna vremena zahtevaju brzu adaptaciju svih sektora svake organizacije. Uloga HR-a je ključna, jer je on osnovni transformator i konstantna podrška u svakom trenutku. Prilagođavanje na novonastale situacije treba da bude brzo i efikasno, uz ostvarivanje balansa između potreba kompanije i zaposlenih i otvorenost ka svim dešavanjima oko nas.

Mart 2020. godine i početak pandemije virusa Covid-19 potvrdili su značaj transparentne komunikacije. Krize nisu vreme da se iniciraju podrška i razumevanje – tad je prekasno. Strauss Adriatic ima dobro postavljenu organizacionu kulturu koju neguje preko 25 godina koliko posluje na tržištu Srbije, i kontinuirano razvija i unapređuje strategiju za brigu o zaposlenima, tako da smo, kada je počela pandemija, način rada samo prilagodili situaciji koja je bila nova i nepoznata za sve nas. Pandemija je zahtevala da brzo reagujemo, da donosimo nove odluke i da tražimo od zaposlenih da ih poštuju. Uz to, bilo je bitno ostati otvoren za pitanja i za pružanje podrške.

Poput celog sveta, i naši zaposleni su se našli u situaciji u kojoj su se postavila pitanja – koliko će pandemija trajati, da li su mere efikasne, da li je maska dovoljna, da li je vakcina garancija bezbednosti? U takvim okolnostima nije bilo lako propisati pravila ponašanja za više od 250 zaposlenih koji su deo Strauss Adriatic porodice, pretpostaviti moguće reakcije, a ni garantovati uspešne ishode, ali verujem da smo se odlično snašli. Na samom početku smo uspostavili Krizni tim koji je imao direktnu komunikaciju sa top menadžmentom: predlozi su brzo tretirani, usvajani i implementirani. Fokus smo stavili na zaposlene, da sačuvamo njihovo zdravlje, da znaju da brinemo o njima, da rade u sigurnom i bezbednom okruženju i da imaju snagu kompanije uz sebe, ali da u tome ostanemo posvećeni i poslovnim procesima. Ta usaglašenost nam je omogućila da uspešno savladamo pandemiju do sada.

Konstantna briga o zdravlju zaposlenih

Dobra komunikacija je ključ uspeha svake kompanije i timskog rada.

To zahteva vreme i ja verujem da su atmosfera poverenja i pozitivan stav  osnovni postulati kompanije Strauss Adriatic, te se komunikacioni kanali otvaraju sami.

Pored svih alata koje smo koristili ranije, poput neformalnih i formalnih sastanaka, Facebook i Viber grupa, sastanaka zaposlenih sa direktorom, nagrađivanje predloga i slično, aktivirali smo još jedan koristan alat za komunikaciju. U pitanju je određeni vid digitalizovanog, dvosmernog i svakodnevnog kontakta zaposlenih sa sektorom ljudskih resursa. Od ovog meseca je svim našim zaposlenima na raspolaganju i potpuno anoniman program podrške mentalnom zdravlju koji kroz edukativnu platformu, psihološko savetovanje i telefonsku podršku služi zaposlenima da nađu odgovore na dileme i pitanja na poljima roditeljstva, porodice, poslovnih odnosa, ličnog razvoja i poboljšanja kvaliteta života. Kako već nekoliko godina organizujemo sistematske preglede za sve zaposlene, ovim programom smo kompletirali podršku zdravlju naše kompanije.

Kompanija Strauss Adriatic je deo multinacionalne kompanije Strauss Coffee i negujemo iste korporativne vrednosti, inkorporirane u svaki segment našeg poslovanja. U uspešnom radnom okruženju, osobine i vrednosti funkcionalnog tima i HR-a se ne razlikuju. Kada postoji želja da kompanija bude svakim danom sve bolja, kada postoje motivacija za učenjem, hrabrost da se menja status quo, strpljenje i ljubav za saradnike, svaki tim je istrajan, a HR sektor uspešan u ispunjavanju svoje važne uloge. Pozitivan stav i doza humora dodatno inspirišu kako bi zaposleni pružili svoj profesionalni maksimum.