Mokrogorska škola menadžmenta primljena u prestižnu asocijaciju poslovnih škola BGA

0

Mokrogorska škola menadžmenta je prva srpska obrazovna institucija koja je primljena u prestižnu asocijaciju i međunarodno akreditaciono telo svetskih poslovnih škola, BusinessGraduatesAssociation BGA. Vizija ovog udruženja je u promociji globalnog menadžmenta, stvaranju pozitivnog uticaja i celoživotno učenje.

„Pridruživanje jednoj ovakvoj organizaciji, koja trenutno uključuje više od 150 svetskih poslovnih škola će omogućiti našoj školi da se akredituje po međunarodnim standardima, da se poveže sa drugim poslovnim obrazovnim institucijama a ono što je još važnije, da pruži priliku našim studentima da se povežu sa svojim kolegama iz celog sveta u cilju ličnog i profesionalnog razvoja“, rekao je Srđan Janićijević, direktor i osnivač MŠM.

„MŠM ovim korakom započinje proces međunarodne validacije a zatim i akreditacije našeg modela obrazovanja i u tom procesu ćemo morati da demonstriramo uticaj koji naš obrazovni model ima na poslovnu zajednicu  vodeći se Principima za obrazovanje u menadžmentu Ujedinjenih nacija (PRME)“.

„Naš cilj je da našemenadžment programe i poslovne događaje dodatno unapredimo dodajući međunarodnu dimenziju, povezivanje poslovnih ljudi i najbolju praksu iz celog sveta“.