Mirza Čizmić “Solo Show”

0
Bajka o pravoj nevesti, 2022, ulje na platnu, 150 x 144 cm

Utorak 6. septembar, 20h

Umetnik bosanskog porekla sa adresom u Helsinkiju prvi put će predstaviti svoje radove beogradskoj publici. Izložbu realizujemo u saradnji sa Kolekcijom Aleksić.
 


Četiri jahača apokalipse, 2022, impregniran papir, 100 x 70 cm
Four Horsemen od the Apocalypse, 2022, impregnated paper, 100 x 70 cm
 

“Jasne kulturološke odrednice Čizmićeve umetniče prakse su očigledne u ambijentima koje formira u svakom radu. Isprva bizarni prizori, neshvatljivi odnosi i duhoviti elementi dekonstruišu neobičnu (međutim, nama jako poznatu) porodičnu dinamiku i heteronormativnu matricu. Gotovo kinematografske scene u kojima su vizuelni parametri bliski socijalnoj estetici Jugoistočne Evrope, upućuju nas ka jednosmernom zaključku, ali samo na prvi pogled. Porodica i porodične vrednosti bivaju prikazani u svojoj realnosti, a ne idealu koji bi trebalo da predstavljaju.” Brajan Vojinović
 


Volim te Martine, 2021, impregniran papir, 76 x 56 cm
I love you Martin, 2021, impregnated paper, 76 x 56 cm
 

“Sjećanja nisu samo neuhvatljiva, ona su nepouzdan i promjenjiv predmet čežnje koji mijenjamo i prilagođavamo zavisno od konteksta u čijem okviru za njima posežemo. Upravo karakter sjećanja omogućio je igru provokativnih narativa koja će postati središtem stvaralačkog promišljanja Mirzinih posljednjih slikarskih ciklusa. Mirza je oduvijek slikar i ta sposobnost jedino je što ga određuje. Slikarstvo kao kontinuitet njegovog života zrcali sve slojeve koji ga čine dječak – zabavljač – izbjeglica – fudbaler – adolescent – slikar – Bosanac – porodica – Šveđanin – Finac – akademski slikar – otac – suprug.” Aida Bicakcic, istoričarka umetnosti
 


Dario treći deo, 2022, ulje na platnu, 42 x 30 cm
Dario part III, 2022, oil on canvas, 42 x 30 cm


Srećan Dan majki, 2022, impregniran papir, 76 x 56 cm
Happy Mothers’ Day, 2022, impregnated paper, 76 x 56 cm
 


 


Bez naziva, 2022, kombinovana tehnika na papiru, 42 x 30 cm
Untitled, 2022, combined tech – nique on paper, 42 x 30 cm