Ministarstvo pravde i Advokatska komora Srbije postigli dogovor o izmenama parničnog postupka

0
Profimedia

(Beta) – Ministarstvo pravde saopštilo je da je na današnjem sastanku sa delegacijom Advokatske komore Srbije (AKS) dogovoreno da Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku neće ići u dalju proceduru po okončanju utvrdjene javne rasprave, koja je nedavno počela.

Takodje je dogovoreno da će se Radna grupa za izradu nacrta ovog zakona dopuniti predstavnicima koje predloži AKS, tako da predstavnici advokature čine 50 odsto članova.

Dogovoreno je da će radna grupa u proširenom sastavu nastaviti javnu raspravu i da će razmotriti sve primedbe i sugestije iznete od strane AKS, kao i primedbe, predloge i sugestije iznete od strane drugih učesnika u javnoj raspravi i u skladu s njima revidirati nacrt zakona.

Kako je navedeno, prihvaćene su primedbe AKS pa je navedeno da će se brisati odredbe prema kojima se podnesak za koji nije plaćena sudska taksa u roku dospelosti smatra povučenim.

Prihvaćeno je da odredbe budućeg zakona neće važiti retroaktivno, kao i da će odredbe o eSudu za advokatsku profesiju postojati samo kao mogućnost, a na kao obaveza.

U saopšenju je navedeno da će ministarstvo i AKS na narednim sastancima redovno razmatrati realizaciju ovog sporazuma.

Deo advokata nedavno je počeo proteste zahtevajući da se nacrt zakona povuče iz javne procedure, kako bi se pristupilo izradi novog, tvrdeći da će samo imućni moći da štite prava ako su im povredjena i da je donet u interesu bankarskog lobija.